SaveOurSea.NET

SaveOurSea.NET (http://www.saveoursea.net/forums/index.php)
-   กิจกรรม (http://www.saveoursea.net/forums/forumdisplay.php?f=3)
-   -   โครงการเก็บขยะตัดอวนและสัมนาวิชาการ อันดามันเหนือ 2563 (http://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=4883)

phiphatz 01-08-2019 10:29

โครงการ เก็บขยะและตัดอวน ที่อันดามันเหนือ กุมภาพันธ์ 2563
 
โครงการเก็บขยะตัดอวนและสัมนาวิชาการ อันดามันเหนือ กุมภาพันธ์ 2563


ดำเนินการโดย สมาชิก WWW.SAVEOURSEA.NET
ณ. เกาะพระทอง - อันดามันเหนือ
วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563https://i1198.photobucket.com/albums...pslkcdzfyv.jpg


ที่มาของโครงการ

ในปีที่ผ่านๆมา พบว่าใต้ทะเลบริเวณจุดดำน้ำหลายๆจุดในเขต เกาะพระทอง และ พังงา มีเศษอวนขนาดใหญ่ปกคลุมกองหินใต้น้ำ และพบเศษอวนขนาดเล็กๆและชนิดที่เป็นเอ็นใส ซึ่งเศษอวนทั้งหมดนี้ อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ เป็นอันตรายต่อชีวิตนักดำน้ำและเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่ผ่านไปในบริเวณนั้นได้

อาสาสมัครจาก WWW.SAVEOURSEA.NET ได้จัดกิจกรรมตัดเก็บเศษอวนเหล่านั้นหลายครั้ง และในปีนี้ คาดว่าคงจะมีเศษอวนจากเรือลากอวนเข้ามาติดอยู่ที่กองหินในจุดดำน้ำต่างๆอีกเหมือนช่วงที่ผ่านมา

WWW.SAVEOURSEA.NET (SOS) ซึ่งสมาชิกและอาสาสมัครเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรักในทะเลและมีความสนใจในการทำงานร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลและสภาพแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ใต้ทะเลและเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง จึงได้กำหนดจัดโครงการเก็บขยะ / ตัดอวนและสัมนาวิชาการ ขึ้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดการดำเนินงานในวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.เกาะพระทอง - อันดามันเหนือ


วัตถุประสงค์

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของสมาชิก SOS มีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้คือ


1. เพื่อให้นักดำน้ำอาสาสมัครได้ร่วมกันเก็บขยะ และตัดซากอวนที่อยู่ใต้ท้องทะเล ซึ่งจะส่งผลให้ใต้ทะเลในบริเวณนั้นสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น


2.สัมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักวิชาการและนักประดาน้ำที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและปะการัง เพื่อการอนุรักษ์และรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการเฝ้าระวังสถานภาพทรัพยากรแนวปะการัง


3. การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นทั้ง จะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกของ SOS ได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำและธรรมชาติทางทะเลให้เกิดแก่มวลหมู่สมาชิกของ SOS รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก SOS ได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกได้อีกทางหนึ่ง
การดำเนินงานตามโครงการ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

อาสาสมัครออกเดินทางจากภูมิลำเนาที่อาศัย ไปยังท่าเรือ Asian Marina จังหวัดภูเก็ต โดยรวมกลุ่มนัดหมายตกลงเรื่องการเดินทางกันเอง (ควรจะถึงท่าเรือ Asian Marina ไม่เกิน 21.00 น. เพื่อให้เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือได้ในเวลา 22.00 น.)


วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

09.00 น.... ดำน้ำเก็บขยะ / ตัดอวนบริเวณกองหินพระทอง( Little Richelieu )
12.00 น....ดำน้ำเก็บขยะ / ตัดอวน เรือจมพระทอง
13.00 น....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
16.00 น....ดำน้ำเก็บขยะ / ตัดอวนบริเวณ กองหินร่ม


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

08.00 น....สัมนาวิชาการและดำน้ำสำรวจปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำกองหินริเชริว
11.00 น.....สัมนาวิชาการและดำน้ำสำรวจปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำกองหินริเชริว
12.00 น....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
15.00 น....สัมนาวิชาการและดำน้ำสำรวจปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำกองหินริเชริว
19.00 น....ดำน้ำกลางคืนบริเวณเกาะตาชัยเพื่อสันทนาการ


วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

08.00 น....สัมนาวิชาการและดำน้ำสำรวจปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณเกาะตาชัย
11.00 น.....สัมนาวิชาการและดำน้ำสำรวจปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณเกาะตาชัย
12.00 น....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
14.00 น....สัมนาวิชาการและดำน้ำสำรวจปะการังและพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณเกาะบอน
19.00 น....ดำน้ำกลางคืนบริเวณเกาะบอนเพื่อสันทนาการ


วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

07.00 น.... ดำน้ำเก็บขยะ / ตัดอวนบริเวณแนวปะการังเขาหน้ายักษ์
11.00 น....ดำน้ำเก็บขยะ / ตัดอวนบริเวณแนวปะการังเขาหน้ายักษ์
12.00 น....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
14.00 น....ดำน้ำเก็บขยะ / ตัดอวนบริเวณแนวปะการังเขาหน้ายักษ์

หลังจากนั้นเรือแล่นกลับเข้าฝั่งที่ท่าเรือ Asian Marina


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563


08.30 น....ขึ้นจากเรือและแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนา


หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า


ประมาณการค่าใช้จ่าย

1. สมาชิกที่อาสาสมัครไปร่วมปฏิบัติงานร่วมกันจ่ายค่าเรือ ค่าดำน้ำ 14 ไดฟ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) ค่าอาหาร 13 มื้อ (เช้า 5 มื้อ, กลางวัน 4 มื้อ และเย็น 4 มื้อ)
รวมทั้งน้ำ เครื่องดื่ม Soft Drink อาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว และค่ารถตู้รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ ในราคาที่จะแจ้งเฉพาะผู้ที่จะไปเป็นการส่วนตัว

โดยมีกำหนดชำระเงิน 3 งวด :

- งวดที่หนึ่ง เงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมส่งใบสมัครทันที เมื่อลงชื่อสมัครในเว็บ
- งวดที่สอง ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 และ
- งวดที่สาม ในวันวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563


2. ค่าเดินทางซึ่งต่างคนต่างไป


อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

1. อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
2. ถุงมือดำน้ำ (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
3. ทุ่นหรือถุงลม (Safety Sausages อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
4. เชือกและถุงขยะ (มีผู้จัดหาให้)
5. มีด หรือกรรไกร (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง ยกเว้นสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก จะมีผู้จัดหาให้)
6. ถุงตาข่าย (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง ยกเว้นสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก จะมีผู้จัดหาให้)


ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก attachment ด้านล่าง และส่งกลับมายัง saveoursea.net@hotmail.com หรือ
saveoursea.net@yahoo.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://docs.google.com/spreadsheets...YaoVUP-prihNL0

phiphatz 01-08-2019 10:40

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. ก้อย
5. ปาล์ม
6. พร
7. ปั๊บ
8. พัท

Orifeca31 01-08-2019 14:54

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. ก้อย
5. ปาล์ม
6. พร
7. ปั๊บ
8. พัท
9. อู

Miss Puffer 04-08-2019 18:55

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. ก้อย
5. ปาล์ม
6. พร
7. ปั๊บ
8. พัท
9. อู
10. เปิ้น (Miss Puffer)

Him 05-08-2019 17:27

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. ก้อย
5. ปาล์ม
6. พร
7. ปั๊บ
8. พัท
9. อู
10. เปิ้น (Miss Puffer)
11. Him

Him 05-08-2019 19:25

หัวกระดาษใบสมัคร วันที่ผิดครับ เขียนเป็น 13-18 ม.ค.63 ครับ
รบกวนแก้ไขครับ

rastrellinger 05-08-2019 19:35

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. ก้อย
5. ปาล์ม
6. พร
7. ปั๊บ
8. พัท
9. อู
10. เปิ้น (Miss Puffer)
11. Him
12. รัง
13. มิ้น

phiphatz 05-08-2019 20:28

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Him (โพส 58512)
หัวกระดาษใบสมัคร วันที่ผิดครับ เขียนเป็น 13-18 ม.ค.63 ครับ
รบกวนแก้ไขครับ

รับทราบและแก้ไขเรียบร้อยครับ download ใหม่อีกทีนะครับ

4Cus 05-08-2019 21:20

โอ๊ต 4Cus
ขอสมัครไปกินขนมบนเรือด้วยคร้าบบ

por2513 07-08-2019 05:58

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. ก้อย
5. ปาล์ม
6. พร
7. ปั๊บ
8. พัท
9. อู
10. เปิ้น (Miss Puffer)
11. Him
12. รัง
13. มิ้น
14. ปอ (สมาชิกใหม่ครับ)


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:23

vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger