SaveOurSea.NET

SaveOurSea.NET (http://www.saveoursea.net/forums/index.php)
-   กิจกรรม (http://www.saveoursea.net/forums/forumdisplay.php?f=3)
-   -   โครงการ เก็บขยะและตัดอวน ที่ โลซิน พฤษภาคม 2565 (http://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=5710)

phiphatz 28-10-2021 13:00

โครงการ เก็บขยะและตัดอวน ที่ โลซิน พฤษภาคม 2565
 
โครงการ เก็บขยะและตัดอวน ที่ โลซิน พฤษภาคม 2565


ดำเนินการโดย สมาชิก WWW.SAVEOURSEA.NET
วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2565


https://i1198.photobucket.com/albums...pslrxyrk7f.jpg


ที่มาของโครงการ

โลซินเป็นกองหินโผล่น้ำ อยู่ใต้สุดของทะเลอ่าวไทย อยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี ห่างจาก ฝั่งนราธิวาส ประมาณ 55 ไมล์ โลซินเป็นที่ตั้งของประภาคาร ที่มีไฟสัญญาณเตือน อยู่บนยอดประภาคาร และตัวประภาคาร ตั้งอยู่บนหินโผล่น้ำ ที่มีขนาดประมาณ 10 เมตรเท่านั้น เบื้องล่างลึกลงไป เป็นกองหินที่แผ่กระจาย ไล่ระดับเฉลี่ยประมาณ 10 - 20 เมตร และลึกสุดที่พื้นทรายประมาณ 45 เมตร

เนื่องจากโลซินอยู่ห่างจากฝั่งมาก สภาพของแนวปะการังจึงสมบูรณ์มาก น้ำใส เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลานานาชนิด เช่น ฝูงปลากระมง ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลาหูช้าง ปลาข้างเหลือง ปลาสาก เป็นต้น

นอกจากนี้ ในบริเวณกองหิน ยังมีโพรงหลืบเป็นถ้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของ ปลาหมอทะเลตัวใหญ่ ปลากระเบนตัวโต ๆ ฉลามหูดำ กระเบนนก เต่า อีกทั้งกระเบนราหูและฉลามวาฬ ก็ยังแวะเวียน เข้ามาทักทายนักดำน้ำอยู่บ่อยครั้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2553 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาชิก SOS ได้ร่วมกันตัด/เก็บเศษอวนทั้งผืนเล็กผืนใหญ่ขึ้น รวมทั้งสายเบ็ด มาจากแนวปะการังหลายจุดของกองหินโลซิน และคาดว่า น่าจะมีเศษอวนจากการทำประมงมาติดพันกับปะการังอีก ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ เมื่อคลื่นลมแรงขึ้น ทั้งเศษอวนและลอบอาจทำให้แนวปะการังที่สมบูรณ์เกิดความเสียหายได้

WWW.SAVEOURSEA.NET (SOS) ซึ่งสมาชิกและอาสาสมัครเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรักในทะเลและมีความสนใจในการทำงานร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลและสภาพแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ใต้ทะเลและเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง จึงได้กำหนดจัดโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน ที่กองหินโลซิน ขึ้น โดย ได้กำหนดการดำเนินงาน ในวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2565


วัตถุประสงค์

การดำเนินการเก็บขยะ และตัดเก็บเศษซากอวนบริเวณกองหินโลซิน ของสมาชิก SOS มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. การเก็บขยะ และตัดซากอวนที่อยู่ใต้ทะเล ซึ่งจะทำให้ใต้ทะเลในบริเวณนั้นสะอาด สวยงาม และไม่เกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตนักดำน้ำ และการเดินเรือ

2. การดำเนินการตามโครงการนี้จะช่วยปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลและความสามัคคีให้เกิดแก่มวลหมู่ สมาชิกของ SOS

3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการเฝ้าระวังสถานภาพทรัพยากรแนวปะการัง
แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามโครงการมีแผนการดำเนินงานดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

ออกเดินทางจาก กทม. เพื่อไปลงเรือ Venus Marina ที่ท่าเรือประมง จ. สงขลา อาสาสมัครออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรวมกลุ่มนัดหมายตกลงเรื่องการเดินทางกันเอง (ควรจะเดินมาถึงสนามบินหาดใหญ่ไม่เกิน 20.00 น.)


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

09.00 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 1 ... โลซิน กองใหญ่
12.00 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 ... โลซิน กองใหญ่
13.00 น....พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อน
15.30 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 ... โลซิน กองใหญ่
18.00 น....Twillight Dive ... โลซิน กองใหญ่


วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

08.00 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 1 ... โลซิน กองเล็ก
11.30 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 ... โลซิน กองเล็ก
12.30 น....พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อน
14.30 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 ... โลซิน กองเล็ก
17.30 น....Twillight Dive ... โลซิน กองใหญ่


วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

07.00 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 1 ....ตู้รถไฟ / รถขยะ นราธิวาส
10.00 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 2 ... รถถัง
12.00 น....พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อน
14.00 น....ดำน้ำไดฟ์ที่ 3 ... เกาะลอปี ปัตตานี
เสร็จแล้วเรือวิ่งกลับเข้าฝั่งสงขลา
18.00 น...ทานอาหารเย็นร่วมกันบนเรือ


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

08.00 น....หลังอาหารเช้า แยกย้ายเดินทางกลับบ้าน


หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า


ประมาณการค่าใช้จ่าย

1. สมาชิกที่อาสาสมัครไปร่วมปฏิบัติงานร่วมกันจ่ายค่าเรือ ค่าดำน้ำ 11 ไดฟ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) ค่าอาหาร 10 มื้อ (เช้า 4 มื้อ, กลางวัน 3 มื้อ และเย็น 3 มื้อ) รวมทั้งน้ำ เครื่องดื่ม Soft Drink อาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว และค่ารถตู้รับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ ในราคาที่จะแจ้งเฉพาะผู้ที่จะไปเป็นการส่วนตัว

โดยมีกำหนดชำระเงิน 3 งวด :

- งวดที่หนึ่ง เงินมัดจำ 3,000 บาท พร้อมส่งใบสมัครทันที เมื่อลงชื่อสมัครในเว็บ
- งวดที่สอง ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 และ
- งวดที่สาม ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565


2. ค่าเดินทางซึ่งต่างคนต่างไป


อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

1. อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
2. ถุงมือดำน้ำ (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
3. ทุ่นหรือถุงลม (Safety Sausages อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
4. เชือกและถุงขยะ (มีผู้จัดหาให้)
5. มีด หรือกรรไกร (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง ยกเว้นสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก จะมีผู้จัดหาให้)
6. ถุงตาข่าย (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง ยกเว้นสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก จะมีผู้จัดหาให้)

ใบสมัคร สามารถกรอกข้อมูล online ได้จาก link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/1r1m...gOpmUgHa4/edit

สายชล 28-10-2021 13:20


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สมาชิก:
1. สายน้ำ
2. สายชล
3.
4.
5.
นักวิชาการ:
1.
2.


phiphatz 10-12-2021 07:35

Update ครับ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สมาชิก:
1. สายน้ำ
2. สายชล
3. PhiphatZ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นักวิชาการ:
25.
26.

Miss Puffer 10-01-2022 10:27

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สมาชิก:
1. สายน้ำ ชำระมัดจำแล้ว
2. สายชล ชำระมัดจำแล้ว
3. PhiphatZ ชำระมัดจำแล้ว
4. น้ำก๊อก ชำระมัดจำแล้ว
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นักวิชาการ:
25.
26.

สายน้ำ 12-01-2022 08:13


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สมาชิก:
1. สายน้ำ ชำระมัดจำแล้ว
2. สายชล ชำระมัดจำแล้ว
3. PhiphatZ ชำระมัดจำแล้ว
4. น้ำก๊อก ชำระมัดจำแล้ว
5. ปาล์ม ชำระมัดจำแล้ว
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นักวิชาการ:
25.
26.

Miss Puffer 18-02-2022 17:04

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
สมาชิก:
1. สายน้ำ ............. ชำระมัดจำแล้ว
2. สายชล ............. ชำระมัดจำแล้ว
3. PhiphatZ ......... ชำระมัดจำแล้ว
4. น้ำก๊อก ............. ชำระมัดจำแล้ว
5. ปาล์ม ............... ชำระมัดจำแล้ว
6. ทีม น้องธี ..... ชำระมัดจำแล้ว
7. ทีม น้องธี ..... ชำระมัดจำแล้ว
8. ทีม น้องธี ..... ชำระมัดจำแล้ว
9. ทีม น้องธี ..... ชำระมัดจำแล้ว
10.ครูติ๊ก .............. ชำระมัดจำแล้ว
11.ครูก้อย ............ ชำระมัดจำแล้ว
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
นักวิชาการ:
25.
26.

Miss Puffer 06-03-2022 18:17

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
1. สายน้ำ ............. ชำระมัดจำแล้ว
2. สายชล ............. ชำระมัดจำแล้ว
3. PhiphatZ ......... ชำระมัดจำแล้ว
4. น้ำก๊อก ............. ชำระมัดจำแล้ว
5. ปาล์ม ............... ชำระมัดจำแล้ว
6. ทีม น้องธี ..... ชำระมัดจำแล้ว
7. ทีม น้องธี ..... ชำระมัดจำแล้ว
8. ทีม น้องธี ..... ชำระมัดจำแล้ว
9. ทีม น้องธี ..... ชำระมัดจำแล้ว
10.ครูติ๊ก .........ชำระมัดจำแล้ว
11.ครูก้อย ........ชำระมัดจำแล้ว
12.วิทยุ ????..ชำระมัดจำแล้ว
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
นักวิชาการ:
25.
26.

สายน้ำ 07-03-2022 04:37


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สายน้ำ ............. ชำระ 2 งวดแล้ว
2. สายชล ............. ชำระ 2 งวดแล้ว
3. PhiphatZ ......... ชำระ 2 งวดแล้ว
4. น้ำก๊อก ............. ชำระมัดจำแล้ว
5. ปาล์ม ............... ชำระ 2 งวดแล้ว
6. ทีม น้องธี ..... ชำระ 2 งวดแล้ว
7. ทีม น้องธี ..... ชำระ 2 งวดแล้ว
8. ทีม น้องธี ..... ชำระ 2 งวดแล้ว
9. ทีม น้องธี ..... ชำระ 2 งวดแล้ว
10.ครูติ๊ก .........ชำระ 2 งวดแล้ว
11.ครูก้อย ........ชำระ 2 งวดแล้ว
12.วิทยุ ...........ชำระมัดจำแล้ว
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
นักวิชาการ:
25.
26.


Miss Puffer 07-03-2022 06:20

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
1. สายน้ำ ........ชำระ 2 งวดแล้ว
2. สายชล ........ชำระ 2 งวดแล้ว
3. PhiphatZ ....ชำระครบแล้ว
4. น้ำก๊อก ........ชำระครบแล้ว
5. ปาล์ม ......... ชำระครบแล้ว
6. ทีม น้องธี ......ชำระครบแล้ว
7. ทีม น้องธี ..... ชำระครบแล้ว
8. ทีม น้องธี ..... ชำระครบแล้ว
9. ทีม น้องธี ..... ชำระครบแล้ว
10.ครูติ๊ก .........ชำระครบแล้ว
11.ครูก้อย .......ชำระครบแล้ว
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
นักวิชาการ:
25.น้องโดม.......ชำระครบแล้ว
26.

mr.แถม 09-04-2022 06:37

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
1. สายน้ำ ........ชำระครบแล้ว
2. สายชล ........ชำระครบแล้ว
3. PhiphatZ ....ชำระครบแล้ว
4. น้ำก๊อก ........ชำระครบแล้ว
5. ปาล์ม ......... ชำระครบแล้ว
6. ทีม น้องธี ......ชำระครบแล้ว
7. ทีม น้องธี ..... ชำระครบแล้ว
8. ทีม น้องธี ..... ชำระครบแล้ว
9. ทีม น้องธี ..... ชำระครบแล้ว
10.ครูติ๊ก .........ชำระครบแล้ว
11.ครูก้อย .......ชำระครบแล้ว
12.mr.แถม...ส่งใบสมัคร
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
นักวิชาการ:
25.น้องโดม.......ชำระครบแล้ว
26.


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:13

vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2022, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger