SaveOurSea.NET

SaveOurSea.NET (http://www.saveoursea.net/forums/index.php)
-   กิจกรรม (http://www.saveoursea.net/forums/forumdisplay.php?f=3)
-   -   โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมกราคม 2560 (http://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=3822)

สายน้ำ 17-09-2016 13:34

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้ เดือนมกราคม 2560
 
1 Attachment(s)

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ / ตัดอวน อันดามันใต้
เดือนมกราคม 2560
ดำเนินงานร่วมโดย
www.saveoursea.net ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตรัง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

ระหว่างวันที่ 11- 16 มกราคม 2560


ที่มาของโครงการ

ปลาสวยงามและม้าน้ำซึ่งเป็นสัตว์ที่สวยงามน่ารักที่สามารถดึงดูดความรักและความสนใจของผู้คนทั่วไปได้เป็นอย่างมาก แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในปัจจุบันนี้ ทั้งปลาสวยงามและม้าน้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลของไทย ไม่ว่าจะเป็นทะเลด้านอ่าวไทยหรือทะเลอันดามันนั้นได้มีปริมาณลดน้อยลงทั้งด้วยสาเหตุตามธรรมชาติและการถูกจับไปจำหน่ายเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้ปลาและอควาเรียม จนเป็นที่ห่วงใยว่าทั้งปลาสวยงามพันธุ์ต่างๆและม้าน้ำจะสูญพันธุ์ไปจากทะเลไทยในที่สุด

จึงได้มีความพยายามที่จะเพาะขยายพันธุ์ทั้งปลาสวยงามและม้าน้ำโดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งที่เป็นเอกชนและหน่วยงานราชการหลายแห่ง จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามและม้าน้ำ และได้มีการทดลองนำสัตว์เหล่านั้นไปปล่อยในทะเลเพื่อให้ทดลองอยู่ในธรรมชาติแล้วหลายครั้งหลายหน หนึ่งในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและม้าน้ำในประเทศไทยนั้นก็คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่

www.SaveOurSea.net (SOS) ซึ่งสมาชิกเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรักในทะเลและมีความสนใจในการทำงานร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์น้ำต่างๆที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล จึงได้ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ นำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยในเขตของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เดือนเมษายน 2549 ..... ปล่อยปลาการ์ตูน 200 ตัว และ ม้าน้ำ 20 ตัว บริเวณหินหมูสัง จ. กระบี่

2. เดือนธันวาคม 2549 ..... ปล่อยปลาการ์ตูน 600 ตัว และ ปลาหูช้าง 100 ตัว บริเวณหินหมูสัง จ. กระบี่

3. เดือนธันวาคม 2550 ..... ปล่อยปลาสลิดหินฟ้าหางเหลือง 200 ตัว ปลาสลิดหินฟ้าเหลืองมะนาว 350 ตัว ปลาตะกรับลายเสือ 400 ตัว และ ม้าน้ำ 200 ตัว บริเวณหินหมูสัง จ. กระบี่

4. เดือนมีนาคม 2551 ..... ปล่อยปลาการ์ตูน 100 ตัว ที่เกาะห้าใหญ่ จ. กระบี่ และ ปล่อยปลาเด็มเซลเหลืองมะนาว 100 ตัว ปลาเด็มเซลหางเหลือง 400 ตัว และปลาตะกรับ 500 ตัว ที่หน้าอ่าวมาหยา เกาะพีพีเล จ. กระบี่

5. เดือนธันวาคม 2551 ..... ปล่อยปลาการ์ตูน 300 ตัว และ ม้าน้ำ 100 ตัว บริเวณ Anemone Reef จ. กระบี่

6. เดือนมีนาคม 2552 .....ปล่อยปลาการ์ตูน 200 ตัว ปลาสลิดหิน 100 ตัว ปลาตะกรับ 100 ตัว และ ม้าน้ำ 50 ตัว ที่หินม่วง จ. กระบี่

7. เดือนธันวาคม 2552 ..... ปล่อยม้าน้ำ 110 ตัว ปลาหูช้าง 100 ตัว และ ปลาเฉี่ยว 199 ตัว บริเวณด้านตะวันออกของเกาะแหวน จ. ตรัง

8. เดือนมีนาคม 2553 .....ปล่อยปลาการ์ตูน 140 ตัว ที่หินม่วง จ. กระบี่ และ ม้าน้ำ 100 ตัว ที่เกาะห้าใหญ่ จ. กระบี่

9. เดือนมีนาคม 2554 .....ปล่อยปลาการ์ตูน 100 ตัว ที่หินม่วง จ. กระบี่ และ ม้าน้ำ 60 ตัว ที่เกาะห้าหนึ่ง จ. กระบี่ ม้าน้ำ 60 ตัว ที่จาบัง จ.สตูล

10. เดือนเมษายน 2555 .....ปล่อยม้าน้ำ 60 ตัว ที่เกาะห้าหนึ่ง จ. กระบี่ และ ม้าน้ำ 40 ตัว ที่สาวัง จ.สตูล

11. เดือนมิถุนายน 2555 ..... ปล่อยกุ้งตัวตลก 101 ตัว ในเขต อช. หมู่เกาะลันตา จ. กระบี่

12. เดือนมีนาคม - ไปเมษายน 2556 ..... ปล่อยม้าน้ำ 100 ตัว ที่เกาะ 2 หมู่เกาะห้า จ. กระบี่ และ ม้าน้ำ 100 ตัว ที่ตาลัง จ.สตูล และปลาการ์ตูน 200 ตัว ที่หินม่วง จ.กระบี่

13. เดือนมีนาคม 2557 ..... ปล่อยม้าน้ำ 200 ตัว ที่เกาะ 1 และเกาะ 2 หมู่เกาะห้า จ. กระบี่ และปลาการ์ตูน 200 ตัว ที่หินม่วง จ.กระบี่

14. เดือนมีนาคม 2558 ..... ปล่อยหอยมือเสือ 100 ตัว ที่เกาะ 5 ลากูน จ. กระบี่ และปลาการ์ตูน 200 ตัว ที่หินม่วง จ.กระบี่

15. เดือนมีนาคม 2559 ..... ปล่อยปลาการ์ตูน 200 ตัว ที่อ่าวไม้ไผ่ อช. หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล

ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 จะเป็นช่วงที่สมาชิก SOS จะเดินทางไปดำน้ำเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในเขตทะเลอันดามันใต้ และร่วมกันทำกิจกรรมเสริมคือการเก็บขยะ และตัดอวน ในบริเวณจุดดำน้ำต่างๆของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แนวปะการังให้สะอาดและสวยงาม และเป็นที่น่ายินดีที่ www.SaveOurSea.net (SOS) ได้รับการอนุเคราะห์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตรัง มอบพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ได้รับการเพาะขยายพันธุ์โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯและศูนย์ฯให้กับสมาชิก SOS จำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปปล่อยให้แพร่พันธุ์เพิ่มเติมในแนวปะการังของพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ได้กำหนดการดำเนินงานไว้ในระหว่างช่วงวันที่ 11 - 16 มกราคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
วัตถุประสงค์

1. หากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้รับผลสำเร็จด้วยดีก็จะเป็นการส่งเสริมให้สัตว์เหล่านั้นที่ปัจจุบันมีปริมาณลดน้อยลงมากในธรรมชาติเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ได้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติที่เหมาะสม และจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจของนักดำน้ำ ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่นำไปปล่อยจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำบริเวณจุดดำน้ำสำคัญๆในทะเลอันดามันใต้อีกด้วย

2. เพื่อให้นักดำน้ำอาสาสมัครได้ร่วมกันเก็บขยะ และตัดซากอวนที่อยู่ใต้ท้องทะเล ซึ่งจะส่งผลให้ใต้ทะเลในบริเวณนั้นสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น

3. การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นทั้งสองงาน จะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกของ SOS ได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำและธรรมชาติทางทะเลให้เกิดแก่มวลหมู่สมาชิกของ SOS รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก SOS ได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกได้อีกทางหนึ่งผู้ร่วมโครงการ

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตรัง อนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้ำ

2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนในการเข้าปฏิบัติงานในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จนเสร็จสิ้นโครงการ

3. เรือวีนัส มารีน่า สนับสนุนโครงการด้วยการคิดค่าใช้จ่ายบนเรือให้ในราคาพิเศษ

4. สมาชิกอาสาสมัคร ของ SOS ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน

แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามโครงการมีแผนการดำเนินงานดังนี้


วันพุธที่ 11 มกราคม 2560

อาสาสมัครออกเดินทางจากภูมิลำเนาที่อาศัย ไปยังท่าเรือ Asia Marina จังหวัดภูเก็ต โดยรวมกลุ่มนัดหมายตกลงเรื่องการเดินทางกันเอง (ควรจะถึงภูเก็ตไม่เกิน 20.00 น. เพื่อให้เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือได้ในเวลา 22.00 น.) อาสาสมัครที่เดินทางไปถึงก่อน ช่วยกันขนพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นเรือวีนัส


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

08.00 น.... ลงดำน้ำ ที่ เกาะรอก อช.หมู่เกาะลันตา เพื่อปล่อยปลาการ์ตูน จำนวน 100 ตัว
11.00 น..... ลงดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่ หินม่วง อช.หมู่เกาะลันตา
12.00 น.....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
15.30 น......ลงดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ หินแดง อช.หมู่เกาะลันตา
19.00 น......ลงดำน้ำ Night Dive ที่ หินแดง


วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

08.00 น.... ดำน้ำที่ อ่าวไม้ไผ่ อช. หมู่เกาะตะรุเตา เพื่อปล่อยปลาการ์ตูน จำนวน 100 ตัว
11.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ อช. หมู่เกาะตะรุเตา
12.00 น.....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
15.00 น....ดำน้ำที่ อ่าวไม้ไผ่ อช. หมู่เกาะตะรุเตา เพื่อตรวจเช็คปลาการ์ตูนที่ปล่อย
18.00 น...ลงดำน้ำ Night Dive ที่ อช. หมู่เกาะตะรุเตา


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

08.00 น....ดำน้ำที่ เกาะรอก อช.หมู่เกาะลันตา เพื่อตรวจเช็คปลาการ์ตูนที่ปล่อย
11.00 น....ดำน้ำที่ หมู่เกาะ 5 อช.หมู่เกาะลันตา เพื่อตรวจเช็คหอยมือเสือ ที่ปล่อยไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558
12.00 น.....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
15.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ หมู่เกาะ 5 อช.หมู่เกาะลันตา
19.00 น....ดำน้ำกลางคืนบริเวณ หมู่เกาะ 5 หรือ หมู่เกาะพีพี


วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

08.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ หมู่เกาะพีพี
11.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ หินหมูสัง
12.00 น.....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
14.30 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ Anemone Reef
17.30 น.....เรือแล่นกลับเข้าฝั่งที่ท่าเรือ Asia Marina ภูเก็ต


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

08.30 น....ขึ้นจากเรือและแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า


คุณสมบัติอาสาสมัคร

เฉพาะการดำน้ำ จะต้องเป็นสมาชิก SOS ที่จบการเรียนดำน้ำกับสถาบันสอนดำน้ำสากล ขั้น Advanced Scuba Diver และมีประสบการณ์การดำน้ำอย่างน้อย 25 dives หรือเคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำกับ SOS มาแล้ว


ประมาณการค่าใช้จ่าย

1. สมาชิกที่อาสาสมัครไปร่วมปฏิบัติงานร่วมกันจ่ายค่าเรือ ค่าดำน้ำ 14 - 15 ไดฟ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่ารถตู้รับ-ส่ง สนามบิน - ท่าเรือ ในราคาที่จะแจ้งเฉพาะผู้ที่จะไปเป็นการส่วนตัว โดยมีกำหนดชำระเงิน 3 งวด : งวดแรก เงินมัดจำ 4,000 บาททันที หลังลงชื่อสมัครในเว็บ ส่งใบสมัคร และได้รับอีเมล์แจ้งการชำระเงิน / งวดที่ 2 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และ งวดที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

2. ผู้ร่วมโครงการจ่ายค่าเดินทางไป-กลับระหว่างภูมิลำเนา - สนามบินภูเก็ต


อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

1. อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด และถุงมือดำน้ำ (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
2. ทุ่นหรือถุงลม (Air Sausages อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
3. เชือก และถุงขยะ(มีผู้จัดหาให้)
4. มีด หรือกรรไกรและถุงตาข่าย (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง ยกเว้นสมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกจะได้รับแจก 1 ชุด)ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก attachment ด้านล่าง และส่งกลับมายัง saveoursea.net@hotmail.com หรือ saveoursea@yahoo.com

สายน้ำ 17-09-2016 13:35


ลงชื่อ ...

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. ป๋า Tik
4. ก้อย แม่อันดา
5. Topping
6. ปาล์ม
7. 4Cus
8.- 28.................


public 17-09-2016 15:10

Public ขอลงชื่อไป 1 คนก่อนครับ

สายน้ำ 18-09-2016 08:00


ลงชื่อ ...

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. ป๋า Tik
4. ก้อย แม่อันดา
5. Topping
6. ปาล์ม
7. 4Cus
8. Public
9.- 28.................


phiphatz 18-09-2016 14:09

Phiphatz ขออนุญาติลงชื่อร่วมกิจกรรมครับ

Starblink 18-09-2016 18:33

Starblink ลงชื่อฮ้าบ (^-^ )/

สายน้ำ 19-09-2016 05:18


Update ...

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. ป๋า Tik
4. ก้อย แม่อันดา
5. Topping
6. ปาล์ม
7. 4Cus
8. Public
9. Phiphatz
10.Starblink
11. - 28.................


liammukda 19-09-2016 12:44

ขอลงชื่อไปด้วยครับ
 
เชษฐ์ เหลี่ยมมุกดา 1 ที่ ครับ

สายน้ำ 19-09-2016 12:54


น้อง Harry กลับมาแล้ว ..... ส่งใบสมัครกันเลยนะครับ


Update ...

1. สายน้ำ ................ ส่งใบสมัครแล้ว .......... โอนมัดจำแล้ว
2. สายชล ................ ส่งใบสมัครแล้ว .......... โอนมัดจำแล้ว
3. ป๋า Tik
4. ก้อย แม่อันดา
5. Topping
6. ปาล์ม
7. 4Cus
8. Public ................ ส่งใบสมัครแล้ว
9. Phiphatz
10.Starblink
11.Harry ................ ส่งใบสมัครแล้ว
12.- 28.................


Scubalism 20-09-2016 09:41

Scubalism ไปด้วยครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:27

vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger