SaveOurSea.NET

SaveOurSea.NET (http://www.saveoursea.net/forums/index.php)
-   กิจกรรม (http://www.saveoursea.net/forums/forumdisplay.php?f=3)
-   -   โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน กองหินใหญ่–เกาะสันฉลาม เดือนพฤศจิกายน 2559 (http://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=3871)

สายน้ำ 01-11-2016 12:31

โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน กองหินใหญ่–เกาะสันฉลาม เดือนพฤศจิกายน 2559
 
1 Attachment(s)
โครงการเก็บขยะ / ตัดอวน กองหินใหญ่ - เกาะสันฉลาม เดือนพฤศจิกายน 2559
ดำเนินการโดย สมาชิก WWW.SAVEOURSEA.NET
ณ. กองหินใหญ่ - เกาะสันฉลาม จ.ชลบุรี
วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

ที่มาของโครงการ :

www.SaveOurSea.net (SOS) ซึ่งสมาชิกเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรักในทะเลและมีความสนใจในการทำงานร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางทะเล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังในทะเลไทยขึ้นมาหลายครั้ง

กองหินใหญ่ จ.ชลบุรี ..... เป็นกองหินใต้น้ำ ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะสันฉลาม และลำบากในการเดินทางไปยังจุดนี้ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเต็มไปด้วยฝูงปลามากมายหลายชนิด ยอดกองอยู่ที่ระดับความลึก 13 -ลโ€œ 15 เมตร ความลึกสูงสุดประมาณ 25 โโโโ‚ฌšฌโโโ€šฌลโ€œ 28 เมตร ทัศนวิสัยในการมองเห็นใต้น้ำประมาณ 5 -ลโ€œ 20 เมตร

เกาะสันฉลาม จ.ชลบุรี ..... เป็นเกาะหินเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะแสมสาร ห่างฝั่งออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นเกาะที่ใช้ในกิจกรรมของกองทัพเรือ โดยใช้เป็นเป้าฝึกซ้อมยิงปืนจากเรือรบ แต่ในช่วงเวลาที่เว้นจากการฝึกซ้อมยิงปืน จะเป็นจุดที่มีปลาชุกชุม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังนานาชนิด จึงทำให้มีฝูงปลาใหญ่น้อย และสิ่งมีชีวิตหลากหลาย มาอาศัยอยู่มากมาย ทัศนวิสัยในการมองเห็นใต้น้ำประมาณ 5 - 20 เมตร มีความลึกประมาณ 12 -ลโ€œ 28 เมตร

ด้วยความที่มีปลาอยู่ชุกชุม จึงเป็นที่นิยมของการทำประมงแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เบ็ด อวนล้อม ลอบ ฯลฯ ซึ่งเมื่อไปเกี่ยวติดกับหินหรือปะการังเข้า ก็จะตัดทิ้งให้กลายเป็นขยะอยู่ใต้ทะเล รวมทั้งเป็นภัยต่อแนวปะการัง สัตว์ทะเล รวมทั้งนักดำน้ำที่ผ่านเข้าไปในบริเวณนั้น อย่างไม่รู้จบสิ้นอีกด้วย

ในช่วงไม่ถึง 1 เดือนที่ผ่านมา ได้มีสมาชิกของ SOS บางท่านที่ได้ไปดำน้ำที่จุดนี้มา พบว่ามีเศษอวนปริมาณมาก ปกคลุมแนวปะการังของหินใหญ่ รวมทั้งได้รับแจ้งจากเพื่อนนักดำน้ำท่านอื่นด้วย ซึ่งหากทิ้งไว้ต่อไป เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อปะการังและสัตว์น้ำบริเวณนั้นได้

จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สมาชิก SOS จะต้องเดินทางไปร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดใต้ทะเลกันอีกครั้ง โดยจะดำเนินการเก็บขยะและตัดเก็บเศษอวน ในบริเวณ หินใหญ่ และเกาะสันฉลาม โดยกำหนดให้วันเสาร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันดำเนินกิจกรรมดังกล่าว


วัตถุประสงค์ :

เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก SOS ได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์อันจะเป็นการเพิ่มพูนความ รักความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกได้อีกทางหนึ่ง


ผู้ร่วมโครงการ

สมาชิกอาสาสมัคร ของ SOS ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน และทีมสนับสนุนการทำงาน ... ทีมงานเรือ Deep Sea
แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามโครงการมีแผนการดำเนินงานดังนี้


วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

08.00 น...พบกันที่ท่าเรือวราสินธุ์ แสมสาร
08.30 น...ออกเดินทางจากท่าเรือวราสินธุ์
10.30 น....ดำน้ำเก็บขยะและเศษอวน ที่ หินใหญ่
12.00 น....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
13.30 น....ดำน้ำเก็บขยะและเศษอวน ที่ หินใหญ่
17.00 น....เดินทางกลับเข้าถึงฝั่ง แล้วแยกย้ายกันไปพักผ่อน


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

08.00 น...พบกันที่ท่าเรือวราสินธุ์ แสมสาร
08.30 น...ออกเดินทางจากท่าเรือวราสินธุ์
10.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและเศษอวน ที่ เกาะสันฉลาม
11.30 น....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
13.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและเศษอวน ที่ เกาะสันฉลาม หรือ เรือสุทธาทิพย์
16.00 น....เดินทางกลับเข้าถึงฝั่ง แล้วแยกย้ายกันกลับ

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า


คุณสมบัติอาสาสมัคร :

เป็นสมาชิก SOS ที่จบการเรียนดำน้ำกับสถาบันสอนดำน้ำสากลระดับ Advanced Scuba Diver และมีประสบการณ์การดำน้ำอย่างน้อย 25 dives หรือ เคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำกับ SOS มาแล้ว


ค่าใช้จ่าย :

สมาชิกหารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกท่าน (ค่าเช่าเรือ + ค่าเช่าถังอากาศ + ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม + ค่าทิปสต๊าฟเรือ)


อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

1. อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
2. ถุงมือดำน้ำ (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
3. ทุ่นหรือถุงลม (Safety Sausages อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
4. เชือก และถุงขยะ (มีผู้จัดหาให้)
5. มีด หรือกรรไกร (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
6. ถุงตาข่าย

หมายเหตุ:

ในการไปทำงานครั้งนี้ ทีมงานของดีพซี (Deep Sea) ที่เคยไปช่วยชาว SOS ตัดสายสลิงที่สอดไส้เชือกปากอวน ที่ติดอยู่ใต้น้ำ บริเวณกองหินเพลิง เมื่อสองปีก่อน ได้มีน้ำใจมาช่วยเราทำงานอีกครั้ง ด้วยการส่งเรือและทีมงามใต้น้ำมากความสามารถ มาช่วยทั้งตัดอวน เก็บอวนและขยะขึ้นเรือ และขนเศษอวนและขยะไปทิ้งให้เราด้วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก attachment ด้านล่าง และส่งกลับมายัง saveoursea.net@hotmail.com หรือ saveoursea@yahoo.com
.

สายน้ำ 01-11-2016 12:34

ลงชื่อ .....

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6.-30...............


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6.-30...............

Starblink 01-11-2016 12:35

Starblink ลงชื่อทั้ง 2 วันค่ะ ^_^

delfinablanca 01-11-2016 13:37

ลงชื่อ .....

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6. Starblink
7.โอ อจมา
8. นุก
9.- 30...............


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6.starblink
7. โอ อจมา
8. นุก
9. -30...............

Nuk 01-11-2016 14:39

Update

ลงชื่อ .....

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6. Starblink
7. Oo
8. Nuk------ส่งใบสมัครแล้วค่ะ
9. Lert Bangbon
10.-30...............

ทีมสนับสนุน .... ทีมงานเรือ Deep Sea


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6. Starblink
7. Oo
8. Nuk------ส่งใบสมัครแล้วค่ะ
9. Lert Bangbon
10.-30...............

ทีมสนับสนุน .... ทีมงานเรือ Deep Sea

สายน้ำ 01-11-2016 14:55

ท่าเรือวราสินธ์


http://i1198.photobucket.com/albums/...pscr4fbimj.jpg

public 01-11-2016 15:11

Public ขอลงชื่อไป 1 คน 2 วัน ครับใบสมัครส่งให้เย็นนี้ครับ

phiphatz 01-11-2016 15:22

PhiphatZ ลงชื่อร่วมกิจกรรมทั้งสองวันครับ

สายน้ำ 01-11-2016 15:26

Update

ลงชื่อ .....

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6. Starblink
7. Oo
8. Nuk------ส่งใบสมัครแล้วค่ะ
9. Lert Bangbon
10.Public
11.Phiphatz
12.-30...............

ทีมสนับสนุน .... ทีมงานเรือ Deep Sea


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6. Starblink
7. Oo
8. Nuk------ส่งใบสมัครแล้วค่ะ
9. Lert Bangbon
10.Public
11.Phiphatz
12.-30...............

ทีมสนับสนุน .... ทีมงานเรือ Deep Sea

Dolphin 01-11-2016 15:28

Update

ลงชื่อ .....

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6. Starblink
7. Oo
8. Nuk------ส่งใบสมัครแล้วค่ะ
9. Lert Bangbon
10.Public
11.Phiphatz
12.คุณปื๊ด
13.คุณปิ้น
14.คุณพัฟเฟอร์ควีน
15-30...............

ทีมสนับสนุน .... ทีมงานเรือ Deep Sea


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. Tik
4. Kamong
5. Delfinablanca
6. Starblink
7. Oo
8. Nuk------ส่งใบสมัครแล้วค่ะ
9. Lert Bangbon
10.Public
11.Phiphatz
12.คุณปื๊ด
13.คุณปิ้น
14.คุณพัฟเฟอร์ควีน
15-30...............

ทีมสนับสนุน .... ทีมงานเรือ Deep Sea


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:09

vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger