เลือกสีตามสไลต์ที่คุณชอบ:
SaveOurSea.NET  

กลับไป   SaveOurSea.NET > ค้นหาในห้อง

Showing results 1 to 25 of 41
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: สายน้ำ
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 30-09-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
ถมชายหาดพัทยาก่อนจมหายใน 4 ปี จุฬาฯ...

ถมชายหาดพัทยาก่อนจมหายใน 4 ปี


จุฬาฯ ได้ข้อสรุปวิธีแก้ปัญหากัดเซาะชายหาดพัทยา ใช้วิธีเติมทรายเพิ่มความกว้าง 35 เมตร ป้องกันคลื่นกลืนหาดพัทยาจมหายได้ 10-14 ปี เผย 8 เดือนทำเสร็จ...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 05-07-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
“เขื่อนดักตะกอน” จากเสาไฟ เพิ่มพื้นดินให้กลับคืน...

“เขื่อนดักตะกอน” จากเสาไฟ เพิ่มพื้นดินให้กลับคืน ป้องไทยเสียดินแดน โดยไม่รู้ตัว


ประเทศไทยกำลังจะเสียดินแดน!!!

ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ว่าไทยจะเสียดินแดนกรณีพิพาทชายแดนไทย-เขมร แต่อย่างใด...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 10-05-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
รมว.ทส.ชี้แก้ปัญหากัดเซาะต้องแก้เรื่องกระแสน้ำในอ่...

รมว.ทส.ชี้แก้ปัญหากัดเซาะต้องแก้เรื่องกระแสน้ำในอ่าวไทย


จับมือนานาชาติบูรณาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ United Nations...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 09-04-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
ข้อเสนอในการแก้ปัญหาเพื่อการอนุรักษ์หาดทรายธรรมชาต...

ข้อเสนอในการแก้ปัญหาเพื่อการอนุรักษ์หาดทรายธรรมชาติของไทย

โดย โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ :กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์


วัตถุประสงค์หลัก
...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
การแก้ไขต้องเริ่มต้นจากความรู้และปัญหาที่แท้จริง ...

การแก้ไขต้องเริ่มต้นจากความรู้และปัญหาที่แท้จริง


เท่ากับอาจารย์มองเรื่องภูมิอากาศเป็นหมวกใหญ่ของปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่

ใช่ เพราะฉะนั้น Climate Adaptation ถ้าแยกออกว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนก็ง่าย...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
การแก้ไขต้องเริ่มต้นจากความรู้และปัญหาที่แท้จริง...

การแก้ไขต้องเริ่มต้นจากความรู้และปัญหาที่แท้จริง .................. โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย

http://www.gotomanager.com/vaf/ar/91/91281_in01.jpg

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
ผลลัพธ์ของขุนสมุทรจีน 49A2 .................. โดย...

ผลลัพธ์ของขุนสมุทรจีน 49A2 .................. โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย ชัชวัสส์ คติพิพัฒน์พร วรรณวณัช สุดจินดา

http://www.gotomanager.com/vaf/ar/91/91280_in04.jpg
...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
แผ่นดินที่หายไปที่ “ขุนสมุทรจีน”...

แผ่นดินที่หายไปที่ “ขุนสมุทรจีน” .................. โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย ชัชวัสส์ คติพิพัฒน์พร วรรณวณัช สุดจินดา

http://www.gotomanager.com/img/mgrm/Update_Grp/20110321/5.jpg
...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
บางขุนเทียน: ด่านหน้ารักษาดินแดน .... (ต่อ) ...

บางขุนเทียน: ด่านหน้ารักษาดินแดน .... (ต่อ)


คงศักดิ์บอกว่าทุกวันนี้ปัญหาการกัดเซาะของพื้นที่สามารถควบคุมอยู่ในวงจำกัดแล้ว อย่างน้อยก็ไม่โดนกัดเซาะเพิ่ม ได้งบประมาณจากหน่วยงานราชการปีละ 10...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
บางขุนเทียน: ด่านหน้ารักษาดินแดน ...................

บางขุนเทียน: ด่านหน้ารักษาดินแดน ................ โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย

http://www.gotomanager.com/img/mgrm/Update_Grp/20110321/3.jpg

คนกรุงเทพฯโชคดีที่มีทะเลบางขุนเทียน...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
คนเฝ้าแผ่นดินที่โคกขาม .... (ต่อ) ...

คนเฝ้าแผ่นดินที่โคกขาม .... (ต่อ)


ไม้ไผ่ชะลอคลื่นของบ้านโคกขามเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2550 และทำแนวขยายไปแล้ว กว่า 3 กิโลเมตร ทุกวันนี้ชุมชนมีกิจกรรมเพิ่มในเรื่องของการปลูกป่าชายเลน...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
คนเฝ้าแผ่นดินที่โคกขาม...

คนเฝ้าแผ่นดินที่โคกขาม ............................. โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย

http://www.gotomanager.com/vaf/ar/91/91275_in01.jpg

“สมัยก่อนแมงดาจานในพื้นที่มีเยอะ...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
“เสียดินแดน” และ “แนวป้องกัน” กรณีศึกษา:...

“เสียดินแดน” และ “แนวป้องกัน” กรณีศึกษา: “โคกขาม” “บางขุนเทียน” และ “ขุนสมุทรจีน” ........................
โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย ชัชวัสส์ คติพิพัฒน์พร วรรณวณัช สุดจินดา
...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 23-03-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
แผ่นดินที่หายไป ........................... โดย...

แผ่นดินที่หายไป ........................... โดย ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย

http://www.gotomanager.com/img/mgrm/Update_Grp/20110321/home.jpg

ในสมัยสุโขทัยมีตำนานเรื่องพระร่วง...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 21-02-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
ความเข้าใจผิดที่พบเสมอเกี่ยวกับหาดทราย (ต่อ) ...

ความเข้าใจผิดที่พบเสมอเกี่ยวกับหาดทราย (ต่อ)


ความเข้าใจผิด

การมีต้นไม้และพืชต่างๆขึ้นปกคลุมชายหาด จะสามารถป้องกันการกัดเซาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แท้จริง
...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 21-02-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
ความเข้าใจผิดที่พบเสมอเกี่ยวกับหาดทราย ...

ความเข้าใจผิดที่พบเสมอเกี่ยวกับหาดทรายบทนำ

ความสัมพันธ์ระหว่างทะเลและชายหาด มีความซับซ้อน ทำให้มักเข้าใจกันผิดอยู่บ่อยๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 16-02-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
สรุปบทเรียนจากปัญหาการกัดเซาะหาดทรายของไทย ...

สรุปบทเรียนจากปัญหาการกัดเซาะหาดทรายของไทย


ข้อสังเกตุเกี่ยวกับกฎหมายไทยที่ควรปรับปรุง

จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลควบคุมการใช้ประโยชน์ชายฝั่งของไทยนั้น...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 30-01-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
วิกฤติพัทยาหวั่น 5 ปีชายหาดหาย เร่งแก้เติมทราย...

วิกฤติพัทยาหวั่น 5 ปีชายหาดหาย เร่งแก้เติมทราย 200,000 ตัน

http://www.dailynews.co.th/content/images/1101/30/newspaper/p19pattaya.jpg

ชายหาด “พัทยา”...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 27-01-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
บางขุนเทียนอึ้ง 10 ปีดินหาย 50 ม....

บางขุนเทียนอึ้ง 10 ปีดินหาย 50 ม. แก้ได้แค่ปักไม้กั้น


ชายทะเลบางขุนเทียนถูกน้ำกัดเซาะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ หลังพบสถิติย้อนหลังแค่ 10 ปีพื้นดินหายระยะทางยาว 1 ก.ม.แล้ว...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 24-01-2011
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
พัทยาชายหาดหาย คาดอีก 5 ปี ไม่มีเหลือ! ...

พัทยาชายหาดหาย คาดอีก 5 ปี ไม่มีเหลือ!


นักวิชาการ จุฬาฯ ชี้อีก 5 ปี พัทยาจะไม่มีหาดทรายเหลือ เหตุปัญหากัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขั้นวิกฤติ เผยข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในปี 2495 ชายหาดกว้าง 35.6 เมตร...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 01-03-2010
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
ไทยเสียแผ่นดินกว่าแสนไร่ นายสุวิทย์...

ไทยเสียแผ่นดินกว่าแสนไร่


นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 15-02-2010
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
ทส.ปลุกร่วมมือแก้ปัญหาชายฝั่ง...

ทส.ปลุกร่วมมือแก้ปัญหาชายฝั่ง ไทยสูญเสียพื้นที่ไปแล้วแสนไร่

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 12-02-2010
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
ประชุมวิกฤตกัดเซาะชายฝั่งเตรียมรับมือภัยโลกร้อน ...

ประชุมวิกฤตกัดเซาะชายฝั่งเตรียมรับมือภัยโลกร้อน


กรุงเทพฯ 11 ก.พ. - จากข้อมูลปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพบว่า ในจุดที่รุนแรงชายฝั่งถูกกัดเซาะเฉลี่ยถึง 5 เมตรต่อปี

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 05-02-2010
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สู้วิกฤติการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน”

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...
ห้อง: สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม 05-02-2010
คำตอบ: 45
เปิดอ่าน: 80,363
ถูกเขียนโดย สายน้ำ
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยเข้าขั้นวิกฤติ ...

สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยเข้าขั้นวิกฤติ

http://mcot-image01.mcot.gtis.co.th/content/12-samila.jpg

กระทรวงทรัพย์ฯ 4 ก.พ.-สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทยเข้าขั้นวิกฤติ...
Showing results 1 to 25 of 41

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:49


vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2023, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger