ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 02-01-2016
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 25,482
DefaultIUU Fishing คืนสุขท้องทะเลไทย ..... (ต่อ)

วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง
“ที่ผ่านมาเราปล่อยให้มีการทำประมงแบบอิสระเสรีกันมานาน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลเจริญเติบโตไม่ทันการนำไปใช้ประโยชน์ พอวันนี้เรามาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและให้สมดุลกับทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้เป็นธรรมดาย่อมส่งผลกระทบกับชาวประมงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่าสุดมีการออกพระราชกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้น ถึงขั้นยึดเรือ จับผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดี และฟ้องร้องทางแพ่งเป็นเงินมากกว่า 30 ล้านบาท จึงกลายเป็นกฎเหล็กที่ไม่มีใครกล้าที่จะฝ่าฝืน หรือจะหลีกเลี่ยงก็กระทำได้ยาก”

แต่อย่างไรก็ตาม กฎเหล็กที่ได้ปฏิบัติมาไม่กี่เดือน ปรากฏว่า สัตว์ทะเลฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เห็นจากการเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ ของศูนย์ Port In-Port Out หรือ PIPO ที่สำรวจปริมาณสัตว์น้ำถูกขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาของกองประมงทะเล พบว่า ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

ในฝั่งอ่าวไทย ก่อนหน้าจะบังคับใช้กฎเหล็ก IUU เรืออวนลากเดี่ยวจับปลาได้เฉลี่ยวันละ 26.11 กก. เรืออวนลากคู่จับปลาได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 144.66 กก. เรืออวนล้อมซั้งจับปลาได้เฉลี่ยวันละ 2,404 กก.

แต่หลังมีการใช้กฎเหล็ก (ก.ย.–ต.ค.58) เรืออวนลากเดี่ยวสามารถจับปลาได้เฉลี่ยวันละ 36.21 กก. และเรืออวนลากคู่จับได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 159.74 กก. เรืออวนล้อมซั้งจับปลาได้เฉลี่ยวันละ 3,239 กก.
ส่วนในฝั่งอันดามัน ก่อนบังคับใช้มาตรการควบคุม เรืออวนลากเดี่ยวจับปลาได้เฉลี่ยวันละ 55.63 กก. เรืออวนลากคู่จับปลาได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 141.42 กก. เรืออวนล้อมซั้งจับปลาได้เฉลี่ยวันละ 3,056 กก.

หลังบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบเด็ดขาด (ก.ย.–ต.ค.58) เรืออวนลากเดี่ยวจับปลาได้เฉลี่ยวันละ 70.48 กก. เรืออวนลากคู่จับได้เฉลี่ยวันละ 118.41 กก. เรืออวนล้อมซั้งจับปลาได้เฉลี่ยวันละ 3,806 กก.

จากตัวเลขนี้ จะเห็นได้ว่า ผลของการบังคับใช้กฎเหล็กอันเข้มงวดเพียงแค่ไม่กี่เดือน ช่วยให้ชาวประมงทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน สามารถจับปลาได้ปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 30%...ไม่เพียงเท่านั้นปริมาณปลาที่จับได้มากขึ้นนี้มาจากการจับปลาที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าเดิม 2-5 วันอีกด้วย.


ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“เป็นธรรมดาที่มาตรการนี้จะทำให้ชาวประมงพื้นบ้านจับปลาได้มากขึ้น เพราะเดิมทีการจับในบ้านเรา ประมงพื้นบ้านจับปลาได้แค่ 10% เท่านั้น เรือประมงขนาดกลางจะจับได้ 20% ส่วนอีก 70% จะเป็นของเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป”

แต่เมื่อมีมาตรการ IUU ออกมาบังคับใช้ ทำให้เรือประมงขนาดใหญ่ที่ทำผิดกฎหมายทั้งหลายไม่อาจออกทะเลหาปลาได้ สัตว์น้ำส่วนใหญ่เลยรอดพ้นจากการถูกจับ เหลือมาให้ชาวประมงพื้นบ้านจับได้มากขึ้นเท่านั้นเอง จึงกลายเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว

ประกอบกับท้องทะเลอ่าวไทยของเรามีลักษณะพิเศษที่ช่วยให้สัตว์น้ำมีการฟื้นตัวได้รวดเร็ว ติดอันดับ 1 ใน 17 แห่งของโลก เพราะมีแม่น้ำหลัก 5 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำตาปี ไหลลงไปรวมกันอยู่ในอ่าวเดียวแม่น้ำทั้ง 5 สาย นำพาธาตุอาหารอันอุดมสมบูรณ์มาหล่อเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดเวลา ถ้าเรารักษากฎ IUU ได้เข้มแข็งอย่างนี้ และช่วยกันรักษากติกาไว้ให้ดี ไม่หวนกลับไปทำประมงแบบทำลายล้างอีก ภายใน 2 ปีสัตว์น้ำในอ่าวไทยก็จะฟื้นตัวได้สมบูรณ์เหมือนเมื่อ 30 ปีที่แล้วอย่างแน่นอน.


http://www.thairath.co.th/content/556564
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม