ดูแบบคำตอบเดียว
  #6  
เก่า 09-10-2009
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 25,838
Default


โครงการสร้างปะการังเทียมเห็นผลสำเร็จช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโครงการสร้างปะการังเทียมประสบผลสำเร็จหลังดำเนินการต่อเนื่องมา 24 ปี ปัจจุบันสามารถฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ใน ระดับหนึ่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และกรมประมง ร่วมกันแถลงข่าวถึงความสำเร็จในระดับหนึ่งของโครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม” โดยทั้ง 4 หน่วยงานหลักได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องจับมือร่วมกันสร้างปะการังเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของท้องทะเล โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการจัดวางปะการังเทียมในทะเลแต่ละพื้นที่ไปแล้ว ประมาณ 2-3 ปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ไปประเมินทุกครั้ง พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำได้จริง เพราะเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลนานาชนิดที่สำคัญช่วยป้องกันการกัดเซาะชาย ฝั่ง ทั้งยังส่งผลให้ชาวประมงมีแหล่งประมงเพิ่มขึ้นด้วย ล่าสุดได้มีการจัดวางปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีซึ่งก็ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมและพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล

ด้าน ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องมา 24 ปีแล้ว โดยวางปะการังเทียมแล้ว 364 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการจัดวางในแต่ละพื้นที่ทุกครั้งทำถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยมีการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม เลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือมีสิ่งเจือปน ที่ผ่านมาได้มีการเลือกใช้วัสดุคือแท่งคอนกรีตและตู้รถไฟ ซึ่งมีหน่วยงานเป็นผู้มอบให้ ส่วนงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้วปะมาณกว่า 3,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีแผนเตรียมสร้างประการังเทียมอีก 23 แห่ง คาดจะดำเนินการประมาณกลางปีหน้าในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม
จาก : ข่าว อสมท. วันที่ 8 ตุลาคม 2552
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม