ดูแบบคำตอบเดียว
  #51  
เก่า 30-09-2011
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 25,620
Default


ต่อยอดผลสำเร็จ ปะการังเทียมทรัพยากรชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเล ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเดือดร้อนที่ได้รับเป็นปัญหาใหญ่และสะสมมายาวนาน

กระทั่ง เมื่อปี 2544 ชาวประมงบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพิจารณาช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงเรื่องนี้ จึงได้พระราชทานคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและทรงมีพระราชวินิจฉัยให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้ราษฎร ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้สนองพระราชดำริ หาหนทางแก้ไขปัญหาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร

กิจกรรมหลักในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลฯ คือ การจัดสร้างปะการังเทียม โดยกรมประมงได้ทำการจัดวางแท่งคอนกรีตเพื่อทำเป็นปะการังเทียมทุกปี และได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว จากการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร และกองทัพบก และได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า ในการพิจารณาพื้นที่จัดวางที่มีความเหมาะสม ส่วนการสนับสนุนงบประมาณได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อร่วมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งทำการประมงสำหรับชาวประมงขนาดเล็กเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ชาวประมง มีรายได้ดีจากปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ และบางรายมีรายได้จากการท่องเที่ยวตกปลาหรือดำน้ำ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในหมู่ชาวประมง ประชาชน และนักวิชาการอย่างแพร่หลาย ว่ากิจกรรมนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มพูนทรัพยากรประมง และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ทางกรมประมง ยังได้ส่งเสริมให้สตรีและแม่บ้านชาวประมง รวมกลุ่มกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงโดยนำสัตว์น้ำที่จับได้มาแปรรูป เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตและใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนประมงท้องถิ่นทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร ข้าวเกรียบปลาเสริมวิตามิน ปลาหวานสมุนไพร ปลากะตักอบสมุนไพรรสต้มยำ น้ำบูดู น้ำพริกปลา ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสอนและสาธิตให้เห็นจริง ควบคู่กับการเชิญวิทยากรจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้ในด้านการทำบัญชี การตลาด รวมทั้งจัดทัศนศึกษา เพื่อให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆ กลุ่มของตนเองต่อไป

และผลผลิตจากกลุ่มประมงพื้นที่เหล่านี้ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในหัวเมืองใหญ่และในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในกรุงเทพมหานครด้วย นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตนเองอย่างมั่นคงทีเดียว.
จาก ..................... เดลินิวส์ วันที่ 30 กันยายน 2554
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม