ดูแบบคำตอบเดียว
  #57  
เก่า 11-01-2013
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 25,353
Default


ศูนย์อนุรักษ์ทางทะเลฯ ดึงมวลชน เติมความรู้สร้างปะการังเทียมเพิ่มสัตว์น้ำใต้ทะเลปะการังเทียม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆอย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพของพื้นที่ท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ให้เหมือนสมัยก่อน โดยปะการังตามธรรมชาติมีการถูกทำลายและเหลือจำนวนน้อยลง โดยการจัดทำสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือเรียกง่ายๆ ว่า “บ้านปลา” เลียนแบบบริเวณที่มีกองหินใต้น้ำ ซากเรืออับปาง หรือแนวปะการังธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนัก สามารถต้านทานกระแสน้ำได้ ราคาไม่แพง มีรูปแบบที่มีช่องเงาให้สัตว์น้ำกำบังหรือหลบซ่อนตัวได้ และนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณต่างๆตามแนวชายฝั่งที่เหมาะสม ซึ่งทางศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จึงได้มีแนวแผนจัดทำปะการังเทียมระดับจังหวัดและให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียมแก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 เป็นหัวเรือใหญ่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการภารกิจโครงการจัดทำแผนปะการังเทียม ซึ่งยังมี นายมนตรี หามมนตรี หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปรามอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และนายจักรพล นรินทรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ประสานงานให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้าน

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้กล่าวว่า ด้านนายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีแนวความคิดให้ประชาชนนั้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารถึงการสร้างปะการังเทียมไว้ใต้ท้องทะเล จึงได้มีการจัดทำปะการังเทียมระดับจังหวัดและให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียมแก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นทางศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงรีบเร่งดำเนินงานอย่างเร่งด่วน

นายภุชงค์ กล่าวต่ออีกว่า สถานการณ์และสถานภาพปะการังจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง จากอดีตถึงปัจจุบันได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น กรณีเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิถล่มแหล่งปะการัง และปรากฏการณ์ฟอกขาวครั้งรุนแรง เมื่อปี 2553 เกิดความเสื่อมโทรมเสียหายเป็นอันมาก อีกทั้งขาดจิตสำนึกที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว การประมง และชุมชนชายฝั่ง รวมถึงขาดการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพและไม่ประสบความสำเร็จที่ชัดเจนจากหน่วยงานของภาครัฐ ในการดำเนินมาตรการ และการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืนการจัดวางปะการังเทียมโดยมีการร่วมมือในกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งประกอบทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนชายฝั่ง ร่วมมือให้การสนับสนุนจัดทำแผนปะการังเทียม คัดเลือกพื้นที่ กำหนดรูปแบบตามความเหมาะสม และสภาพพื้นที่ และตรงตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่ที่ชุมชนชายฝั่งต้องการ คาดว่าสามารถสร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และส่งผลดีต่อชุมชนชายฝั่งและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่บริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่งทั้งมวล เพื่อจัดให้มีเวทีประชุมเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชน ชุมชน หน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดเห็น เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน

อย่างไรก็ตามการที่นำปะการังเทียมมาไว้ใต้ท้องทะเลนั้นได้เพิ่มสัตว์น้ำทะเลน้อยใหญ่มากขึ้น และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำเพื่อชมธรรมชาติเหมือนความงามเพชรใต้ท้องทะเลไทย!!.


********************************************************************************************


"ตรัง" ทิ้งปะการังเทียมเป็นของขวัญชาวเลหลายหน่วยงานในจังหวัดตรัง ร่วมกันวางปะการังเทียม ( แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ) บริเวณพื้นที่เกาะลิบง เพื่อสร้างแหล่งอาศัยให้สัตว์น้ำทะเลตรัง มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวเลตรัง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 6 ม.ค.) ที่บริเวณบ้านเกาะมุก หมู่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง นายไชยยศ ธงไชย รองผวจ.ตรัง พร้อมนางอารีย์ อินทรสมบัติ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลฝั่งอันดามัน และเครือข่ายประมงพื้นบ้าน นำปะการังเทียม ซึ่งป็นแท่งคอนกรีต 520 แท่ง และทุ่นลอย 8 แท่ง งบประมาณ 3 ล้านบาท มีการผูกโบว์สีแดงทำเป็นกล่องของขวัญปีใหม่ มอบให้แด่ชาวเลตรัง ออกไปวางในทะเลตรังที่ความลึกลงไปถึง 17 เมตร ตามโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก (ปะการังเทียม) บริเวณพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จำนวนทั้งหมด 33,387 แท่ง เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา จนสามารถสร้างปะการังเทียมได้กระจาย 39 แหล่ง ในชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 77.5 ตารางกิโลเมตร ( คิดเป็น 50.70 % ของพื้นที่ปะการังของจังหวัดตรัง ) ของชายฝั่งอำเภอสิเกา อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ

โดยผลจากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าปะการังเทียมก่อให้เกิดประโยชน์ทางทะเลในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น นอกจากเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของชาวประมง เป็นแหล่งประมงหน้าบ้านของชาวประมงชายฝั่งพื้นบ้านแล้ว ปะการังเทียมยังช่วยป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 55 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ยังได้งบประมาณจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกจำนวน 7 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างปะการังเทียมจำนวน 1,188 แท่ง สำหรับจัดวางในทะเลตรังในช่วงเดือนมีนาคม 56 นี้.


จาก ....................... เดลินิวส์ วันที่ 7 มกราคม 2556
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม