ดูแบบคำตอบเดียว
  #2  
เก่า 15-05-2022
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 25,584
Default

ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ


เห็นชอบ "วาฬสีน้ำเงิน" เป็นสัตว์ป่าสงวน คุ้มครอง "ฉลามเสือดาว"นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2565 มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1.ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า พ.ศ. ...ซึ่งเป็นการรวมร่างระเบียบ 4 ฉบับ ไว้ในฉบับเดียวกัน พร้อมปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสำคัญหลัก กฎหมายและวิธีปฏิบัติให้บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.ร่างระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการศึกษาจัดทำโครงการ และการอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ...

3.ร่างระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าในทุกเขตพื้นที่ พ.ศ. ...และ

4.ร่างระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทับซ้อนตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 พ.ศ. ...


รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ในความรับผิดชอบของกรมประมง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งและการครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ...และ 2.ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ...

นายวราวุธกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบในการกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ ปลาฉลามเสือดาว และการเสนอวาฬสีน้ำเงินให้เป็นสัตว์ป่าสงวน อีกทั้งเห็นชอบการประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จ.อุทัยธานี (เพิ่มเติม) และพื้นที่ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี.


https://www.thairath.co.th/news/local/2392140


*********************************************************************************************************************************************************


ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสาหร่ายสีแดงชนิดใหม่ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ทีมวิจัยประมง ประกอบด้วย ตน พร้อมด้วย ดร. จันทนา แสงแก้ว มรภ.ภูเก็ต, Prof. Joe Zuccarello, Victoria University of Wellington, New Zealand และนายจักรพันธ์ บุหลัน นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ได้ค้นพบ สาหร่ายสีแดงชนิดใหม่ของโลก Gracilaria khanjanapajiae ที่บริเวณหาดนาใต้ จ.พังงา และตั้งชื่อสาหร่ายชนิดใหม่นี้ว่า Gracilaria khanjanapajiae เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.เกียรติคุณกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ อาจารย์อาวุโสคณะประมง ผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านความหลากหลายของสาหร่ายในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากปี 2554 ดร.จันทนา ได้สำรวจพบตัวอย่างสาหร่าย Gracilaria หลายชนิด จึงได้ส่งตัวอย่างบางส่วนมาให้กับทีมวิจัยคณะประมงวิเคราะห์ชนิด ต่อมาในปี 2560 ตนได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากคณะประมงสำรวจเพิ่มเติม หลังจากการวิเคราะห์ด้านสัณฐานวิทยาร่วมกับข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างละเอียดแล้ว จึงเป็นที่มาของการค้นพบสาหร่ายชนิดใหม่ของโลก Gracilaria khanjanapajiae จากชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในชื่อ ?Phycologia? และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทีมวิจัยได้ค้นพบสาหร่ายชนิดใหม่ของโลกในสกุล Gracilaria มาแล้ว 2 ชนิด ได้แก่ Gracilairia lantaensis จากเกาะลันตา จ.กระบี่ และ Gracilaria coppejansii จาก จ.ภูเก็ตและสตูล การค้นพบสาหร่ายชนิดใหม่ อย่างต่อเนื่องเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงอยู่กับทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามัน และเป็นข้อมูลสนับสนุน ทะเลอันดามันเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกแล้ว.


https://www.thairath.co.th/news/local/2392155

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม