เลือกสีตามสไลต์ที่คุณชอบ:
SaveOurSea.NET  

กลับไป   SaveOurSea.NET > กิจกรรม

ตอบ
 
Share คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 15-08-2018
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is online now
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 11,916
Default โครงการ เก็บขยะ และตัดอวน อันดามันใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 2562


โครงการ เก็บขยะ และตัดอวน อันดามันใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดำเนินการโดย สมาชิก WWW.SAVEOURSEA.NET

ระหว่างวันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มาของโครงการ

www.SaveOurSea.net (SOS) ซึ่งสมาชิกเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรักในทะเลและมีความสนใจในการทำงานร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์น้ำต่างๆที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล จึงได้ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ นำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยในเขตของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา รวมทั้งดำน้ำเก็บขยะ / เศษอวน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง ใน 12 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะเป็นช่วงที่สมาชิก SOS จะเดินทางไปดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลและสภาพแวดล้อม ในทะเลอันดามันใต้เช่นทุกปี แต่เนื่องจากมีอุปสรรคและข้อจำกัดมากมาย SOS จึงจะไม่ทำกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตอุทยานอีกต่อไป แต่ยังคงทำกิจกรรมเก็บขยะ และตัดอวน ในบริเวณจุดดำน้ำต่างๆของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แนวปะการังให้สะอาดและสวยงาม

ทั้งนี้ ได้กำหนดการดำเนินงานไว้ในระหว่างช่วงวันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาวัตถุประสงค์

การดำเนินการเก็บขยะ และตัดเก็บเศษซากอวนบริเวณหมู่เกาะชุมพร ของสมาชิก SOS มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. การเก็บขยะ และตัดซากอวนที่อยู่ใต้ทะเล ซึ่งจะทำให้ใต้ทะเลในบริเวณนั้นสะอาด สวยงาม และไม่เกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตนักดำน้ำ และการเดินเรือ

2. การดำเนินการตามโครงการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกของ SOS ได้มีโอกาสบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำและธรรมชาติทางทะเลให้เกิดแก่มวลหมู่สมาชิกของ SOS รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก SOS ได้มีโอกาสร่วมพบปะ สังสรรค์อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกได้อีกทางหนึ่งผู้ร่วมโครงการ

1. เรือวีนัส มารีน่า สนับสนุนโครงการด้วยการคิดค่าใช้จ่ายบนเรือให้ในราคาพิเศษ
2. สมาชิกอาสาสมัคร ของ SOS ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 คนแผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามโครงการมีแผนการดำเนินงานดังนี้


วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อาสาสมัครออกเดินทางจากภูมิลำเนาที่อาศัย ไปยังท่าเรือรัษฎา จังหวัดภูเก็ต โดยรวมกลุ่มนัดหมายตกลงเรื่องการเดินทางกันเอง (ควรจะถึงภูเก็ตไม่เกิน 20.00 น. เพื่อให้เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือได้ในเวลา 22.00 น.)


วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 น.... ลงดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่ เกาะห้า อช.หมู่เกาะลันตา
11.00 น..... ลงดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่ หินม่วง อช.หมู่เกาะลันตา
12.00 น.....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
15.30 น......ลงดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ หินแดง อช.หมู่เกาะลันตา
19.00 น......ลงดำน้ำ Night Dive ที่ หินแดง


วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 น.... ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ อช. หมู่เกาะตะรุเตา
11.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ อช. หมู่เกาะตะรุเตา
12.00 น.....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
15.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ อช. หมู่เกาะตะรุเตา
18.00 น...ลงดำน้ำ Night Dive ที่ อช. หมู่เกาะตะรุเตา


วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่ หินม่วง อช.หมู่เกาะลันตา
11.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่ หมู่เกาะ 5 อช.หมู่เกาะลันตา
12.00 น.....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
15.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ หมู่เกาะ 5 อช.หมู่เกาะลันตา
19.00 น....ดำน้ำกลางคืนบริเวณ หมู่เกาะ 5 หรือ หมู่เกาะพีพี


วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ หมู่เกาะพีพี
11.00 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ หินหมูสัง
12.00 น.....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
14.30 น....ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวนบริเวณ Anemone Reef
17.30 น.....เรือแล่นกลับเข้าฝั่งที่ท่าเรือ Asia Marina ภูเก็ต


วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 น....ขึ้นจากเรือและแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนา


หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้าคุณสมบัติอาสาสมัคร

เฉพาะการดำน้ำ จะต้องเป็นสมาชิก SOS ที่จบการเรียนดำน้ำกับสถาบันสอนดำน้ำสากล ขั้น Advanced Scuba Diver และมีประสบการณ์การดำน้ำอย่างน้อย 25 dives หรือเคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำกับ SOS มาแล้วประมาณการค่าใช้จ่าย

1. สมาชิกที่อาสาสมัครไปร่วมปฏิบัติงานร่วมกันจ่ายค่าเรือ ค่าดำน้ำ 14 - 15 ไดฟ์ (ไม่รวมอุปกรณ์) ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่ารถตู้รับ-ส่ง สนามบิน ? ท่าเรือ ในราคาที่จะแจ้งเฉพาะผู้ที่จะไปเป็นการส่วนตัว โดยมีกำหนดชำระเงิน 3 งวด : งวดแรก เงินมัดจำ 4,000 บาท ทันที หลังลงชื่อสมัครในเว็บ ส่งใบสมัคร และได้รับอีเมล์แจ้งการชำระเงิน / งวดที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ งวดที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
2. ผู้ร่วมโครงการจ่ายค่าเดินทางไป-กลับระหว่างภูมิลำเนา - สนามบินภูเก็ต - ภูมิลำเนาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

1. อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด และถุงมือดำน้ำ (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
2. ทุ่นหรือถุงลม (Air Sausages อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
3. เชือก และถุงขยะ(มีผู้จัดหาให้)
4. มีด หรือกรรไกรและถุงตาข่าย (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง ยกเว้นสมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกจะได้รับแจก 1 ชุด)
ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก attachment ด้านล่าง และส่งกลับมายัง saveoursea.net@hotmail.com หรือ saveoursea@yahoo.com
ไฟล์แนบข้อความ
ชนิดของไฟล์: xls Application_South Andaman_Feb62.xls (70.5 KB, 791 views)
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 02-05-2019 เมื่อ 07:11
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #2  
เก่า 15-08-2018
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is online now
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 11,916
Default


ลงชื่อ ....

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. ป๋าติ๊ก
4. แม่อันดา
5. ปาล์ม

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 16-08-2018 เมื่อ 03:46
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #3  
เก่า 16-08-2018
phiphatz phiphatz is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Mar 2012
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 186
Default

สวัสดีครับ เข้ามาลงชื่อร่วมกิจกรรมแรกของปี2019ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #4  
เก่า 16-08-2018
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is online now
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 11,916
Default


ลงชื่อ ....

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. ป๋าติ๊ก
4. แม่อันดา
5. ปาล์ม
6. Phiphatz

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #5  
เก่า 16-08-2018
anucha11 anucha11 is offline
Member
 
วันที่สมัคร: Jul 2012
สถานที่: bangkok
ข้อความ: 34
Default

ลงชื่อ ....

1. สายน้ำ
2. สายชล
3. ป๋าติ๊ก
4. แม่อันดา
5. ปาล์ม
6. Phiphatz
7.anucha
8. ครูเล้ง
9. bowlz

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย anucha11 : 16-08-2018 เมื่อ 17:27
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #6  
เก่า 16-08-2018
แพท แพท is offline
Junior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2018
ข้อความ: 3
Default ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทริปแรกปี 2019ค่ะ

สวัสดีค่ะ. ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทริปแรก เดือนกุมภาพันธ์ ปี2019 1.แพท
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #7  
เก่า 16-08-2018
สายชล's Avatar
สายชล สายชล is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 9,150
Defaultโปรดส่งใบสมัครกันด้วยนะคะ...พี่น้อง...
__________________
Saaychol
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #8  
เก่า 20-08-2018
Starblink's Avatar
Starblink Starblink is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Nov 2013
ข้อความ: 165
Default

Starblink ปิ๊ง ๆ ไปด้วยคนฮับ ^_^/
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #9  
เก่า 20-08-2018
สายชล's Avatar
สายชล สายชล is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 9,150
Default1. สายน้ำ................ส่งใบสมัครแล้ว
2. สายชล................ส่งใบสมัครแล้ว
3. ป๋าติ๊ก..................ส่งใบสมัครแล้ว
4. แม่อันดา..............ส่งใบสมัครแล้ว
5. ปาล์ม..................ส่งใบสมัครแล้ว
6. Phiphatz............ส่งใบสมัครแล้ว
7.anucha................ส่งใบสมัครแล้ว
8. ครูเล้ง
9. bowlz
10. แพท.................ส่งใบสมัครแล้ว
11. Starblink

__________________
Saaychol

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 22-08-2018 เมื่อ 15:34
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #10  
เก่า 26-08-2018
4Cus 4Cus is offline
Junior Member
 
วันที่สมัคร: Sep 2015
ข้อความ: 14
Default

โอ๊ตไปด้วยค๊าบบบบบบ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:31


vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2024, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger