เลือกสีตามสไลต์ที่คุณชอบ:
SaveOurSea.NET  

กลับไป   SaveOurSea.NET > Main Category > ห้องรับแขก

ตอบ
 
Share คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #11  
เก่า 22-11-2014
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12,644
Defaultแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 10

ตามที่นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส นำรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพิ่มเติมเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษามีความเห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะเสด็จออก จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนวันเฝ้าฯออกไปก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 05-12-2014 เมื่อ 07:57
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #12  
เก่า 05-12-2014
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12,644
Defaultแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 11

ตามที่หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ถวายพระพรชัยมงคล นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า คณะแพทย์ฯ ได้ถวายตรวจพระวรกาย เมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 มีความเห็นว่า ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จออก จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 15-12-2014 เมื่อ 19:34
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #13  
เก่า 15-12-2014
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12,644
Defaultแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 12

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลของการตรวจติดตามพระอาการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อ (Diverticulitis) บนผนังของพระอันตะ(ลำไส้ใหญ่) ว่า ไม่มีพระปรอท(ไข้) และไม่มีพระอาการเจ็บพระนาภี(ท้อง) แล้ว การเต้นพระหทัยเป็นปรกติ การหายพระทัยเป็นปรกติ การถวายตรวจด้วยคลื่นเสียง(Untrasound) ที่ช่องพระนาภี(ช่องท้อง) ไม่พบการอักเสบของอวัยวะต่างๆ แต่อย่างใด ผลของการตรวจพระโลหิตปรากฎว่าเป็นปรกติ คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานงดถวายพระโอสถปฏิชีวนะรักษาพระอาการมาระยะหนึ่งแล้ว

คณะแพทย์ฯ ได้รายงานผลของการถวายตรวจพระวรกายเมื่อช่วงบ่ายวันนี้(15 ธันวาคม 2557) มีความเห็นว่า พระอาการทั่วไปดีขึ้น เสวยได้มากขึ้น ทรงพระบรรทมได้ดี พระวรกายแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับ


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

15 ธันวาคม พุทธศักราช 2557

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 01-06-2015 เมื่อ 10:59
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #14  
เก่า 01-06-2015
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12,644
Defaultแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 13

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และฟื้นฟูพระวรกาย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีคณะแพทย์ ฯ ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด และพยาบาลตามเสด็จถวายการดูแลพระสุขภาพ และถวายติดตามพระอาการของพระโรค ที่มีความจำเป็นต้องถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษเป็นระยะ ๆ

บัดนี้ ถึงเวลาที่จะต้องถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษ คณะแพทย์ ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้ถวายตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลของการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากช่องไขสันหลังเข้าสู่ช่องพระนาภี ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะแพทย์จะนำผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นแนวการควบคุมการระบายน้ำไขสันหลังต่อไป

นอกจากนี้ คณะแพทย์ ฯ ได้ถวายการตรวจพระปัปผาสะ (ปอด) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเฝ้าระวังพระอาการพระปัปผาสะอักเสบที่ทรงเคยเป็นเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการตรวจปรากฎว่าไม่พบการอักเสบของพระปับผาสะ ผลการตรวจพระโลหิตในวันนี้เป็นปรกติ อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระทัยปรกติ ยังคงต้องถวายกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกายต่อไป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 11-08-2015 เมื่อ 07:05
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #15  
เก่า 11-08-2015
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12,644
Defaultแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 14

วัตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และถวายการตรวจพิเศษพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลการรักษา ผลการตรวจพบว่าปริมาณน้ำในพระสมองเพิ่มขึ้น คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับระดับการระบายน้ำในพระสมองอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมองติดตามพระอาการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ปริมาณน้ำในพระสมองลดลงตามลำดับ

ในระหว่างที่ประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอทเป็นครั้งคราว อีกทั้งมีพระเสมหะมาก หายพระทัยเร็วขึ้น อัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผลสืบเนื่องจากพระอาการพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบตั้งแต่ครั้งก่อน ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลงบ้างเป็นครั้งคราว คณะแพทย์ฯ ได้ถวายกายภาพบำบัดสำหรับพระอุระ (อก) เพื่อช่วยให้การขับพระเสมหะสะดวกขึ้น พร้อมทั้งถวายพระโอสถละลายพระเสมหะร่วมกับการถวายออกซิเจนผสมอากาศเป็นระยะ

ผลการตรวจเอกซเรย์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของพระอุระ (อก) ติดตามพระอาการไม่พบการอักเสบ ผลการตรวจพระหทัย และการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้า พบว่า อัตราการเต้นของพระหทัยลดลงเป็นปรกติแล้ว อัตราการหายพระทัยลดลงเกือบเป็นปรกติ ความดันพระโลหิตปรกติ ผลการตรวจพิเศษด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมองเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 พบว่า ปริมาณน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงกับปริมาณเดิม คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายกายภาพบำบัดพระอุระ (อก) อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยการขับพระเสมหะต่อไปจนกว่าพระเสมหะจะลดลงเป็นปรกติ


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

10 สิงหาคม พุทธศักราช 2558

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 08-09-2015 เมื่อ 09:03
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #16  
เก่า 08-09-2015
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12,644
Defaultแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 15

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงรับการตรวจและรักษา ตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ในระหว่างที่ประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระเสมหะ และมีพระปรอท (ไข้) ต่ำ ๆ เป็นครั้งคราว อัตราการเต้นของพระหทัยเป็นปรกติ ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบมาเป็นระยะ ๆ แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) สูงร่วมกับพระอาการพระวรกายหนาวสั่น ความดันพระโลหิตลดลง การหายพระทัยเร็วขึ้น และอัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น มีพระเสมหะมาก ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลง ผลการตรวจพระโลหิตปรากฏว่า มีลักษณะติดเชื้อ ผลการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบว่ามีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างขวา คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจด้วยการส่องกล้องดูภายในหลอดพระวาโย (หลอดลม) พบมีการอักเสบของผนังหลอดพระวาโย (หลอดลม) ข้างขวาและข้างซ้ายบางส่วน ผลการตรวจย้อมและเพาะเชื้อพระเสมหะพบมีการติดเชื้อแบคทีเรีย คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต และได้ถวายออกซิเจนผสมอากาศร่วมด้วย

วันนี้ อัตราการเต้นของพระหทัยเป็นปรกติ ผลการตรวจพระหทัยด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม อัตราการหายพระทัยยังมีเร็วบ้างเป็นครั้งคราว ,ความดันพระโลหิตเป็นปรกติ , พระปรอท (ไข้) ลดลงเกือบเป็นปรกติ , บรรทมได้ดี คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต และถวายออกซิเจนผสมอากาศตามความจำเป็นต่อไป


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

7 กันยายน พุทธศักราช 2558

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #17  
เก่า 14-09-2015
เด็กน้อย เด็กน้อย is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
ข้อความ: 263
Default


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 16

ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558 มีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างขวา จากการติดเชื้อแบคทีเรีย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายออกซิเจน ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต และพระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ ดังแถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 15

เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) สูงขึ้นอีก ร่วมกับมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลง ความดันพระโลหิตปกติ พระชีพจรมีอัตราเร็วขึ้นเล็กน้อย ผลการตรวจพระโลหิตพบมีลักษณะการติดเชื้อขึ้นอีก ผลตรวจเอ็กซเรย์พระอุระ (อก) พบมีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างซ้ายส่วนกลาง ผลการเพาะเชื้อจากพระเขฬะ (น้ำลาย) ของหลอดพระวาโย (หลอดลม) ด้านขวา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558 พบเชื้อแบคทีเรียหลายประเภท บ่งชี้สาเหตุการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ทั้งข้างขวาและข้างซ้าย น่าจะเกิดจากการสำลัก (Aspirated Pneumonitis) คณะแพทย์ฯ ได้ปรับพระโอสถปฏิชีวนะ และถวายพระกระยาหารทางหลอดพระโลหิต ถวายออกซิเจน เพื่อให้ระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร่วมกับการถวายกายภาพบำบัด เพื่อช่วยขยายพระปัปผาสะ (ปอด) และขับพระเขฬะ (น้ำลาย)

ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงมีพระปรอท (ไข้) ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เสวยพระสุธารส (น้ำ) ได้บ้าง


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 13 กันยายน พุทธศักราช 2558


ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #18  
เก่า 16-09-2015
เด็กน้อย เด็กน้อย is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2009
ข้อความ: 263
Default


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๗

วันนี้ (16 ก.ย.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีพระปรอท (ไข้) มาตั้งแต่เช้าวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อัตราการหายพระทัยและระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตกลับสู่ภาวะปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตปรากฏว่าการอักเสบลดลง ผลการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบว่า การอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ทุเลาลงอย่างมาก เสวยพระกระยาหารได้ แต่คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระกระยาหารทางหลอดพระโลหิตต่อไปอีกระยะหนึ่ง ร่วมกับการถวายออกซิเจนและกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 29-09-2015 เมื่อ 10:53
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #19  
เก่า 29-09-2015
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12,644
Default


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๘

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชีพจร ความดันพระโลหิต อัตราการหายพระทัย และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปรกติ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตไม่มีการติดเชื้อ ผลการเอกซเรย์พระอุระ (อก) ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) คณะแพทย์ฯ จึงได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระกระยาหาร และน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตแล้ว แต่ยังคงถวายกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 11-01-2016 เมื่อ 07:07
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #20  
เก่า 11-01-2016
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12,644
Default


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 19

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท(ไข้) บางช่วงเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ มีพระเขฬะ(น้ำลาย) และพระเสมหะมากขึ้น พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อัตราการหายพระทัยเร็วขึ้น และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตต่ำกว่าปรกติเป็นครั้งคราว ผลของการตรวจเอกซเรย์พระอุระ(อก) พบว่า มีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ส่วนล่าง และได้ตรวจพบพระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาอักเสบร่วมด้วย ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชื้อ จึงได้ถวายพระโอสถรักษาพระชานุ (ข้อเข่า) ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต และพระโอสถละลายพระเสมหะ กับการถวายออกซิเจนร่วมด้วย และต่อมาได้ถวายการเอกซเรย์ พระอุระ (อก) ติดตามพระอาการ ไม่พบการอักเสบ ส่วนอาการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาลดลงบ้างแล้ว แต่เนื่องจากยังมีพระปรอท (ไข้) ต่ำ ๆ และมีพระปัปผาสะ (ปอด) เคยอักเสบในตำแหน่งนี้มาก่อน กับยังมีพระเสมหะ

คณะแพทย์ฯจึงได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ปรากฏว่า การอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างซ้ายล่างหลงเหลืออยู่เล็กน้อย คณะแพทย์ฯจึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอีกขนานหนึ่ง ร่วมกับการถวายออกซิเจน ขณะนี้พระปรอท(ไข้)ลดลง แต่ยังทรงหายพระทัยเร็วกว่าปรกติบ้าง พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

10 มกราคม 2559

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 09-03-2016 เมื่อ 07:46
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:21


vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2024, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger