เลือกสีตามสไลต์ที่คุณชอบ:
SaveOurSea.NET  

กลับไป   SaveOurSea.NET > สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม

ตอบ
 
Share คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 13-08-2017
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 22,319
Default สรุปข่าวทะเลและสิ่งแวดล้อม : วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560

ขอบคุณข้อมูลพยากรณ์จาก กรมอุตุนิยมวิทยา


สภาวะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนบน ด้านตะวันตกของภาคกลาง ชายฝั่งของภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย


กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.


คาดหมาย

ในช่วงวันที่ 13-18 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร


ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 13-18 ส.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่ไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

.
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg Sattelite.jpg (97.4 KB, 0 views)
ชนิดของไฟล์: jpg Wave&Pressure.jpg (93.2 KB, 0 views)
ชนิดของไฟล์: jpg Forecast1.jpg (82.5 KB, 0 views)
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #2  
เก่า 13-08-2017
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 22,319
Default

ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ


กรมอุทยานฯ สานโครงการ "ป่ารักน้ำ" พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์น้ำพระราชหฤทัย สู่ "ชุมชนคนรักษ์ป่า" “...

การจัดการให้คนกับป่าอยู่กันได้ โดยไม่มีราษฎรมีความคิดว่า ตรงนี้เป็นป่า ตรงนี้เป็นเขตบ้าน แต่ให้รู้สึกว่าเป็นผืนเดียวกัน และรู้จักรักษา หวงแหนป่าเสมือนสมบัติของตนเอง...”

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเริ่มต้น “โครงการป่ารักน้ำ” วันที่ 20 ธ.ค.2525

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงน้อมนำมาสู่การปฏิบัติด้วยการดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยที่คนในชุมชนนั้นจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่า และหน่วย งานจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในรูปของเงินอุดหนุนและข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่าต้นน้ำ ซึ่งได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศ 52 จังหวัด รวม 1,534 หมู่บ้าน ทั้งที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์

รูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) คือ กรมอุทยานฯเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนแก่ชุมชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณรอบป่าอนุรักษ์ ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองตามบริบทของพื้นที่ และความสามารถในการดำเนินงานของชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคสนามด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำเป็นผู้ประสานงานทางวิชาการและทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน โดยจะมีคณะกรรมการ สสอ.ของหมู่บ้าน

ทำหน้าที่บริหารจัดการงบเงินอุดหนุน และเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม สสอ.ของหมู่บ้าน ขณะที่การดำเนินงานของชุมชนภายใต้กิจกรรม สสอ.จะประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.การพิทักษ์ป่าต้นน้ำ เช่น การลาดตระเวนดูแลรักษาป่า 2,341,570 ไร่ การกำหนดแนวเขตป่า เป็นต้น

2.การควบคุมไฟป่า เช่น ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า 661,134 ไร่ การทำแนวกันไฟ สร้างหอดูไฟ เป็นต้น

3.การฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ เช่น การปลูกหญ้าแฝก 1,879,250 กล้า การก่อสร้างฝายต้นน้ำ การปลูกป่าเสริมบริเวณป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ เป็นต้น

4.การจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมการดำเนินงาน การกำหนดกติกาของชุมชนหรือหมู่บ้านน จัดเวทีชาวบ้านของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเครือข่าย

5.การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์ โดยปรับพื้นที่ทำนาแบบขั้นบันได

6.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำระบบประปาภูเขา สำรวจจัดทำแผนที่จำลองสภาพภูมิประเทศ จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม สสอ. ทั้งชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ และดำเนินงาน สสอ.จนเห็นผลสัมฤทธิ์ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน สสอ. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

จึงจัดโครงการ “ประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น” โดยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร มมีชุมชนต้นแบบ เช่น สสอ.

บ้านดอนเจียง ม.8 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกและแจกจ่ายให้ชุมชนอื่นๆ สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน สสอ.บ้านเขาหลัก ม.7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน โดยแบ่งรายได้จากการท่องเที่ยวไปสานต่อ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สสอ.บ้านโนนชาติ ม.4 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ชุมชนได้คืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก และในอดีตที่เป็นป่าสัมปทานให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ 2,750 ไร่ สสอ.บ้านน้ำงาว ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน ชุมชนได้คืนพื้นที่ป่า 4,000 ไร่ เพื่อฟื้นฟูให้เป็น ป่าที่สมบูรณ์ เป็นต้น

ณ วันนี้ เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วถึงผลและประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน

นับได้ว่ากิจกรรม สสอ.เป็นการจุดประกายให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น ทั้งร่วมกันคิด

ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ ในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลป่าต้นน้ำลดการบุกรุกทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกิน ร่วมกันกำหนด กฎ ระเบียบ ของชุมชนในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าไม้อย่างยั่งยืน ฯลฯที่ล้วนเป็นผลพลอยได้จากการดูแลป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สมดั่งพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ป่ามั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สังคมยั่งยืน”.


https://www.thairath.co.th/content/1034940
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #3  
เก่า 13-08-2017
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 22,319
Default

ขอบคุณข่าวจาก Greennews


พีทีที โกลบอล ยืนยันคราบเหลืองไม่ใช่น้ำมันดิบ ชี้แพลงก์ตอนบลูมตามธรรมชาติ – ไม่อันตราย

“พีทีที โกลบอล” แจงคราบเหลืองเกลื่อนทะเลระยองไม่ใช่น้ำมันดิบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีชาวประมงพื้นบ้าน จ.ระยอง พบคราบน้ำมันรั่วไหลระหว่างขนถ่ายน้ำมันดิบทางทะเล ผ่านเฟซบุ๊กชื่อ PTT GLOBAL CHEMICAL เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2560 ตอนหนึ่งว่า คราบดังกล่าวไม่ใช่คราบน้ำมันดิบแต่อย่างใด แต่เป็นแพลงก์ตอนบลูม หรือขี้ปลาวาฬ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ

เฟซบุ๊กดังกล่าว ระบุว่า ตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ มีแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงิน ชนิด Trichodesmium erythaerum สะพรั่ง ซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุของคราบสีเหลืองน้ำตาลที่ลอยบนผิวน้ำในพื้นที่เกิดเหตุ และพบว่ามีบางส่วนเกิดการย่อยสลาย ทำให้เกิดกลิ่นสารประกอบแอมโมเนีย ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นคาว ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและไม่ได้สร้างสารชีวพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่อย่างใด

บริษัท พีทีที โกลบอล ระบุอีกว่า ได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในวันที่ 8 และ 9 ส.ค.2560 ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ร่วมกับ รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2560 สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รับรายงานอ้างอิงคำบอกเล่าจากชาวประมงพื้นบ้าน จ.ระยอง ว่าพบกับคราบน้ำมันจำนวนมากลอยอยู่เหนือผิวน้ำเป็นระยะทางยาวประมาณ 2 ไมล์ทะเล เมื่อตามไปดูถึงต้นกำเนิดก็พบว่ารั่วมาจากเรือขนส่งน้ำมัน ห่างจากชายชายฝั่งปากน้ำระยองประมาณ 12 ไมล์ทะเล ซึ่งใกล้เคียงกับจุดที่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วในอดีต


https://greennews.agency/?p=14889
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:53


vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2018, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger