เลือกสีตามสไลต์ที่คุณชอบ:
SaveOurSea.NET  

กลับไป   SaveOurSea.NET > กิจกรรม

ตอบ
 
Share คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 30-10-2020
public public is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Oct 2014
ข้อความ: 121
Default โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน กองปะการังอันซีน ณ ทะเลจังหวัดระยอง พฤศจิกายน 2563

โครงการ เก็บขยะ / ตัดอวน กองปะการังอันซีน ณ ทะเลจังหวัดระยอง พฤศจิกายน 2563

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

โดยความร่วมมือระหว่าง สมาชิก www.saveoursea.net และโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณกองหินใต้น้ำในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ที่มาของโครงการ
ตามที่ได้รับแจ้งจากคุณ Kissanapong Mukkhan ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีการสำรวจพบกองปะการังสวยงาม ชื่อว่า กองปะการังอันซีน (Unseen) ที่มีแนวปะการังที่สวยงาม มีฝูงปลาหนาแน่น แต่ก็กลับพบว่ามีเศษอวนจากเรือประมงปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง และยังประกอบด้วยสายเอ็นเบ็ดจากเรือตกปลา ขยะพลาสติกจากฝั่งที่ถูกพัดพาตามกระแสน้ำทะเลและกระแสคลื่น ทำให้เศษขยะชนิดต่างๆ จมลงเป็นจำนวนมากบริเวณแนวปะการังใต้ทะเล

ทางกลุ่ม www.SaveOurSea.net (SOS) ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ดำเนินการกิจกรรมเก็บขยะ/ตัดอวนที่กองหิน Unseen ไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยจากการทำกิจกรรมพบว่ากองหิน Unseen มีความสวยงามและเป็นแนวปะการังที่สมบูรณ์ แต่มีอวนปกคลุมอยู่จำนวนมาก ทาง SOS ได้ดำน้ำทั้งหมด 2 ไดว์ เพื่อเก็บเอาอวนขึ้นมากจากแนวปะการัง รวมถึงขยะอื่นๆ ได้น้ำหนักขยะรวมกว่า 154 กิโลกรัม อย่างไรก็ดียังคงเห็นว่ายังมีปริมาณอวนเหลืออีกจำนวนมากที่ปกคลุมปะการัง ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้แนวปะการังแห่งนี้เสียหายเสื่อมโทรม เป็นที่น่าเสียดายยิ่ง และยังเป็นอันตรายกับ ปะการัง สัตว์น้ำ และนักดำน้ำอีกด้วย โดยแนวปะการังแห่งนี้สมควรได้รับการดูแลเพื่อรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใต้น้ำบริเวณอ่าวไทยได้ในอนาคต

ครั้งนี้ทาง SOS ได้ร่วมกับ โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณกองหินใต้น้ำในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จะเดินทางกลับไปยังกองหิน Unseen เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดใต้ทะเลเก็บขยะและตัดเก็บเศษอวน ในบริเวณกองปะการังอันซีน เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อเพิ่มเวลาทำงานได้มากขึ้น โดยกำหนดให้ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
วัตถุประสงค์
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของสมาชิก SOS มีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้คือ

1. เพื่อให้นักดำน้ำอาสาสมัครได้ร่วมกันเก็บขยะ และตัดซากอวนที่อยู่ใต้ท้องทะเล ซึ่งจะส่งผลให้ใต้ทะเลในบริเวณนั้นสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น

2. การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นทั้ง จะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกของ SOS ได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำและธรรมชาติทางทะเลให้เกิดแก่มวลหมู่สมาชิกของ SOS รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก SOS ได้มีโอกาสร่วมพบปะสังสรรค์อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรักความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกได้อีกทางหนึ่ง
3. เป็นการทำงานร่วมกับ โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณกองหินใต้น้ำในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เพื่อเป็นการสำรวจแนวปะการังและกองหินใต้น้ำ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความตะหนักรู้ ถึงคุณค่าและการรักษาทรัพยกรใต้ทะเลให้กับคนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้ร่วมโครงการ:
สมาชิกอาสาสมัคร ของ SOS ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน

การดำเนินงานตามโครงการ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

07.30 น...พบกันที่ท่าเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ และขึ้นเรือ SCUBA BULL
08.30 น...เรือเดินทางออกจากฝั่ง
10.30 น....Dive#1 ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่กองปะการังอันซีน
12.00 น....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
14.00 น....Dive#2 ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่กองปะการังอันซีน
17.00 น....เดินทางกลับเข้าถึงฝั่ง แยกย้ายกลับเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

07.30 น...พบกันที่ท่าเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ เพื่อขึ้นเรือ SCUBA BULL
08.30 น...เรือเดินทางออกจากฝั่ง
10.30 น....Dive#3 ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่กองปะการังอันซีน
12.00 น....พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน
14.00 น....Dive#4 ดำน้ำเก็บขยะและตัดอวน ที่กองปะการังอันซีน
17.00 น....เดินทางกลับเข้าถึงฝั่ง แล้วแยกย้ายกันกลับ
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
คุณสมบัติอาสาสมัคร:
เป็นสมาชิก SOS ที่จบการเรียนดำน้ำกับสถาบันสอนดำน้ำสากลระดับ Advanced Scuba Diver และมีประสบการณ์การดำน้ำอย่างน้อย 25 dives หรือ เคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำกับ SOS มาแล้ว

ค่าใช้จ่าย :
สมาชิกหารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกท่าน (ค่าเช่าเรือ + ค่าเช่าถังอากาศ + ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม + ค่าทิปสต๊าฟเรือ)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ค่าเดินทางสมาชิกวางแผนการเดินทางเอง ค่าที่พักสมาชิกจัดหาเอง และค่าอาหารนอกเหนือจากบริการบนเรือ? และค่าประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำ

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
1. อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
2. ถุงมือดำน้ำ (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
3. ทุ่นหรือถุงลม (Safety Sausages อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง)
4. เชือกและถุงขยะ (มีผู้จัดหาให้)
5. มีด หรือกรรไกร (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง ยกเว้นสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก จะมีผู้จัดหาให้)
6. ถุงตาข่าย (อาสาสมัครเป็นผู้จัดหาเอง ยกเว้นสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก จะมีผู้จัดหาให้)

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โปรดกรอกใบสมัครตาม Link ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/1Nuw...B3deVXzyg/edit

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 02-02-2021 เมื่อ 03:57
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #2  
เก่า 30-10-2020
public public is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Oct 2014
ข้อความ: 121
Default

รายชื่อผู้ไปดำน้ำทำงานในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 :-

1. พี่สายชล
2. พี่สายน้ำ
3. อู .....กรอกใบสมัครแล้ว
4. Public (29 หนึ่งวัน)
5. โอม
6. Miss Puffer
7. น้าโขง
8. Octopussy
9. Teddy Joy
10. Starblink
11. Nukie
12. เตย
13. Phipatz
14. ปาล์ม
15. ปอนด์
16. แตง
17. พร (รามคำแหง)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2020
OoAjj
ข้อความนี้ถูกลบโดย OoAjj.
  #3  
เก่า 30-10-2020
Miss Puffer's Avatar
Miss Puffer Miss Puffer is offline
Member
 
วันที่สมัคร: May 2015
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 56
Default

รายชื่อผู้ไปดำน้ำทำงานในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 :-
1. พี่สายชล...............ชำระเงินแล้ว
2. พี่สายน้ำ ...............ชำระเงินแล้ว
3. อู ......................ชำระเงินแล้ว
4. Public (29)......... ชำระเงินแล้ว
5. โอม ...................ชำระเงินแล้ว
6. Miss Puffer
7. น้าโขง.................ชำระเงินแล้ว
8. Octopussy
9. Teddy Joy
10. Starblink
11. Nukie
12. เตย
13. Phipatz ............ชำระเงินแล้ว
14. ปาล์ม ...............ชำระเงินแล้ว
15. ปอนด์ ...............ชำระเงินแล้ว
16. แตง...................ชำระเงินแล้ว
17. พร (รามคำแหง).....ชำระเงินแล้ว
__________________
เปิ้น

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายน้ำ : 31-10-2020 เมื่อ 03:34
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #4  
เก่า 03-11-2020
Miss Puffer's Avatar
Miss Puffer Miss Puffer is offline
Member
 
วันที่สมัคร: May 2015
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 56
Default

รายชื่อผู้ไปดำน้ำทำงานในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 :-
1. พี่สายชล...............ชำระเงินแล้ว
2. พี่สายน้ำ .............. ชำระเงินแล้ว
3. อู ...................... ชำระเงินแล้ว
4. Public (29).......... ชำระเงินแล้ว
5. โอม ................... ชำระเงินแล้ว
6. Miss Puffer.......... ชำระเงินแล้ว
7. น้าโขง................. ชำระเงินแล้ว
8. Octopussy ......... ชำระเงินแล้ว
9. Teddy Joy .......... ชำระเงินแล้ว
10. Starblink ......... ชำระเงินแล้ว
11. Nukie............... ชำระเงินแล้ว
12. เตย...................ชำระเงินแล้ว
13. Phipatz ............ชำระเงินแล้ว
14. ปาล์ม ...............ชำระเงินแล้ว
15. ปอนด์ ...............ชำระเงินแล้ว
16. แตง...................ชำระเงินแล้ว
17. พร (รามคำแหง).....ชำระเงินแล้ว
18. ไอนุ...................ชำระเงินแล้ว
__________________
เปิ้น

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Miss Puffer : 03-11-2020 เมื่อ 12:36
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #5  
เก่า 11-11-2020
Miss Puffer's Avatar
Miss Puffer Miss Puffer is offline
Member
 
วันที่สมัคร: May 2015
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 56
Default ีUpdate ผู้ร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้ไปดำน้ำทำงานในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 :-
1. พี่สายชล...............ชำระเงินแล้ว
2. พี่สายน้ำ .............. ชำระเงินแล้ว
3. อู ...................... ชำระเงินแล้ว
4. Public (29).......... ชำระเงินแล้ว
5. โอม ................... ชำระเงินแล้ว
6. น้าโขง................. ชำระเงินแล้ว
7. Octopussy ......... ชำระเงินแล้ว
8. Teddy Joy .......... ชำระเงินแล้ว
9. Starblink ........... ชำระเงินแล้ว
10. Nukie............... ชำระเงินแล้ว
11. เตย...................ชำระเงินแล้ว
12. Phipatz ............ชำระเงินแล้ว
13. ปาล์ม ...............ชำระเงินแล้ว
14. ปอนด์ ...............ชำระเงินแล้ว
15. แตง...................ชำระเงินแล้ว
16. พร (รามคำแหง).....ชำระเงินแล้ว
17. ไอนุ...................ชำระเงินแล้ว

น้องทัศ ....................นักวิชาการกรมประมง
__________________
เปิ้น
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #6  
เก่า 17-11-2020
Miss Puffer's Avatar
Miss Puffer Miss Puffer is offline
Member
 
วันที่สมัคร: May 2015
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 56
Default ีUpdate ผู้ร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้ไปดำน้ำทำงานในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 :-
1. พี่สายชล...............ชำระเงินแล้ว
2. พี่สายน้ำ .............. ชำระเงินแล้ว
3. อู ...................... ชำระเงินแล้ว
4. Public (29).......... ชำระเงินแล้ว
5. โอม ................... ชำระเงินแล้ว
6. น้าโขง................. ชำระเงินแล้ว
7. Octopussy ......... ชำระเงินแล้ว
8. Teddy Joy .......... ชำระเงินแล้ว
9. Starblink ........... ชำระเงินแล้ว
10. Nukie............... ชำระเงินแล้ว
11. เตย...................ชำระเงินแล้ว
12. Phipatz ............ชำระเงินแล้ว
13. ปาล์ม ...............ชำระเงินแล้ว
14. ปอนด์ ...............ชำระเงินแล้ว
15. แตง...................ชำระเงินแล้ว
16. พร (รามคำแหง).....ชำระเงินแล้ว
17. ไอนุ...................ชำระเงินแล้ว
18. ชมพู(Patranan)... ชำระเงินแล้ว
19. น้องอั้ม................ชำระเงินแล้ว
20. เจ ราม.................ชำระเงินแล้ว
21. อ๊อก ราม.............. ชำระเงินแล้ว
22. เอ ราม.................ชำระเงินแล้ว
23. แพท...................ชำระเงินแล้ว
24. ต้า......................ชำระเงินแล้ว
25. Sorakhom...................ชำระเงินแล้ว
26. น้องปรัชญ์ PPTV.......................ชำระเงินแล้ว
27. ตากล้อง PPTV.........................ชำระเงินแล้ว
28. ทีมงาน Non Diver PPTV .......... ชำระเงินแล้ว
29. น้องทัศ Non Diver (นักวิชาการกรมประมง).. ชำระเงินแล้ว
__________________
เปิ้น

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Miss Puffer : 19-11-2020 เมื่อ 19:46
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #7  
เก่า 25-11-2020
สายชล's Avatar
สายชล สายชล is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 9,274
Defaultรายชื่อผู้ไปดำน้ำทำงานในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 :-
1. พี่สายชล...............ชำระเงินแล้ว
2. พี่สายน้ำ .............. ชำระเงินแล้ว
3. อู ...................... ชำระเงินแล้ว
4. Public (29).......... ชำระเงินแล้ว
5. โอม ................... ชำระเงินแล้ว
6. น้าโขง................. ชำระเงินแล้ว
7. Octopussy ......... ชำระเงินแล้ว
8. Teddy Joy .......... ชำระเงินแล้ว
9. Starblink ........... ชำระเงินแล้ว
10. Nukie................ชำระเงินแล้ว
11. เตย...................ชำระเงินแล้ว
12. Phipatz .............ชำระเงินแล้ว
13. ปาล์ม ................ชำระเงินแล้ว
14. ปอนด์ ................ชำระเงินแล้ว
15. แตง...................ชำระเงินแล้ว
16. พร (รามคำแหง).....ชำระเงินแล้ว
17. ไอนุ...................ชำระเงินแล้ว
18. ชมพู(Patranan)... ชำระเงินแล้ว
19. น้องอั้ม................ชำระเงินแล้ว
20. เจ ราม................ชำระเงินแล้ว
21. อ๊อก ราม............. ชำระเงินแล้ว
22. เอ ราม................ชำระเงินแล้ว
23. แพท...................ชำระเงินแล้ว
24. ต้า.....................ชำระเงินแล้ว
25. Sorakhom...........ชำระเงินแล้ว
26. น้องทัศ Non Diver (นักวิชาการกรมประมง).. ชำระเงินแล้ว

__________________
Saaychol
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #8  
เก่า 25-11-2020
สายชล's Avatar
สายชล สายชล is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 9,274
Default


รายชื่อผู้ไปดำน้ำทำงานในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

สมาชิก:
1. สายชล..................ชำระเงินแล้ว
2. สายน้ำ .................ชำระเงินแล้ว
3. อู ...................... ชำระเงินแล้ว
4. Public (29).......... ชำระเงินแล้ว
5. โอม ................... ชำระเงินแล้ว
6. น้าโขง................. ชำระเงินแล้ว
7. Octopussy ......... ชำระเงินแล้ว
8. Teddy Joy .......... ชำระเงินแล้ว
9. Starblink ........... ชำระเงินแล้ว
10. Nukie................ชำระเงินแล้ว
11. เตย...................ชำระเงินแล้ว
12. Phipatz .............ชำระเงินแล้ว
13. ปาล์ม ................ชำระเงินแล้ว
14. ปอนด์ ................ชำระเงินแล้ว
15. แตง...................ชำระเงินแล้ว
16. ไอนุ...................ชำระเงินแล้ว
17. ชมพู(Patranan)... ชำระเงินแล้ว
18. น้องอั้ม................ชำระเงินแล้ว
19. แพท...................ชำระเงินแล้ว
20. ต้า.....................ชำระเงินแล้ว
21. Sorakhom...........ชำระเงินแล้ว
22. ป๊อบ ..................ชำระเงินแล้ว
23. ดี้ ......................ชำระเงินแล้ว

นักวิชาการ:
1. พร (รามคำแหง).......ชำระเงินแล้ว
2. เจ (รามคำแหง)........ชำระเงินแล้ว
3. ทัศ (กรมประมง)...... ชำระเงินแล้ว (Non Diver)

__________________
Saaychol
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:10


vBulletin รุ่น 3.8.10
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2022, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger