เลือกสีตามสไลต์ที่คุณชอบ:
SaveOurSea.NET  

กลับไป   SaveOurSea.NET > เรื่องเล่าชาวทะเล

ตอบ
 
Share คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 23-07-2009
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 20,356
Default 'เกาะกระ' แดนสวรรค์กลางอ่าวไทย


'เกาะกระ' แดนสวรรค์กลางอ่าวไทยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเ ที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ชะลอการเดินทางเ ข้ามาในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเท ศให้กลับฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ ททท. จึงได้ดำเนินโครงการ “12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้คนไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว สำหรับนิยามของคำว่า “12 เดือน” คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดยอดมุมมองของการท่องเที่ยว ที่ถูกคัดสรรว่าสวยที่สุด น่าดูที่สุด โดยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัส ซึ่งมีแนวคิดมาจากการได้ไปชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวในตำ แหน่งและในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด โดย ททท.ได้คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะปรากฏความงามออก มาให้ดูได้เฉพาะในแต่ละเดือนตามปีปฏิทินเดือนละ 2 แห่ง ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้ตลอดปีทั้ง 12 เดือน ส่วน “7 ดาว” หมายถึง ความมหัศจรรย์แห่งความสวยงามที่เกิดขึ้นยามค่ำคืนที่ น่าสนใจที่สุด และ “9 ตะวัน” เป็นสุดยอดแห่งปรากฏการณ์ภาคกลางวัน ที่ความงดงามได้ปรากฏให้ได้เห็นชัดเจน ซึ่งหากพลาดไปเที่ยวชมในปีนี้ ก็คงต้องรอ ณ เวลานี้ในปีถัดไป จึงนับได้ว่าการสร้างกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อให้คนไทยตื่นตัวที่จะออกมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้จัดทีมงานถ่ายทำสารคดีตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วจั งหวัด เพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างแรงดึงดูดใจกระตุ ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรม ราช ตามนโยบาย “เซอร์วิสลิงก์” (Service Link) มี นายธีระพงศ์ ช่วยชู ปลัดอำเภอ ช่วยราชการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวหน้าทีม นายสุโรจน์ นวลมังสอ บรรณาธิการสำนักข่าวนครโพสต์ เป็นผู้ประสานงานและเก็บรายละเอียดข้อมูล ซึ่ง นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ” ครั้งที่ 3 บริเวณบ้านแพรกเมือง อบต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ในขณะที่คณะฯ ได้เดินทางไปสำรวจและถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการท่องเท ี่ยวที่ “เกาะกระ” เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส่งเสริมด้านการท่องเท ี่ยวทางทะเล รวมทั้งหามาตรการในการควบคุมป้องกันการทำลายทรัพยากร ธรรมชาติบนเกาะกระและบริเวณรอบ ๆ

ทางด้าน นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผอ.ททท.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า “เกาะกระ” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบูร ณ์มากที่สุดในอ่าวไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่ายังบริสุทธิ์ ในปัจจุบันเกาะกระกลายเป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทางทะเลทั้งชาวไทยและต่างประเทศใฝ่ฝันว ่าในชีวิตจะมีโอกาสสักครั้งที่จะได้ไปเยือนเกาะกระ ดังนั้นหากไม่มีการบริหารจัดการให้ดีและเหมาะสม เกาะกระอาจจะเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจากการที่นักท่อง เที่ยวแห่ไปเที่ยว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผน (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจ “เกาะกระ” จ.นครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถ ิ่น เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและระดับน านาชาติ โดยพบว่าเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเล และเกาะกระเป็นเกาะที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีหาดทรายยาวประมาณ 150 เมตร มีแนวปะการังกว่า 400 ไร่ มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวไทย โดยพบปะการังแปรงล้างขวดหลายชนิด

“เกาะกระเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลหลายชนิด เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน
โดยเต่าทะเลในไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุ ดเพราะเหลือจำนวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พบไม่ถึง 500 ตัว เนื่องจากชายหาดที่เป็นที่วางไข่ถูกบุกรุก โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในปัจจุบันเหลือสถานที่วางไข่ของเต่าทะเลเพียงไม่ กี่แห่ง โดยที่ยังสมบูรณ์ที่สุดคือที่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช” โดยเฉพาะ “เต่าตนุ” ซึ่งเป็นเต่ากระดองแข็งเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง อยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตสบัญชี 1 ซึ่งถือว่าใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้เกาะกระยังมีแนวป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว ์น้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลากหลายชนิ ด

กรมทรัพยากรทางทะเลได้จัดทำแผนอนุรักษ์แหล่งวางไข่ขอ งเต่าทะเลแบบยั่งยืนต่อจากการอนุรักษ์ และเพาะพันธุ์เต่าทะเลเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติที่เกาะม ันใน จ.ระยอง “โดยได้เสนอต่อที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย ทางชีวภาพครั้งที่ 5 ที่ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลเป็น โครงการเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตโลก อนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล และได้เสนอให้เกาะกระเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ประเภทพื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยเกาะกระมีชายหาดที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่มากที่สุด เพื่ออนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลอีกแห่งหนึ่งในเมือ งไทย” เพราะโดยภาพรวมเกาะกระยังห่างไกลจากการรบกวนโดยกิจกร รมของมนุษย์“หมู่เกาะกระ” ประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ และเกาะบริวารอีก 2 เกาะ คือ เกาะกลาง และ เกาะเล็ก และเกาะขนาดเล็กอีก 1 เกาะ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “กองหิน” ซึ่งเกาะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดพื้นที่เกือบทั้ง หมดเป็นภูเขาสูง มีแนวหาดทรายสั้น ๆ อยู่ทางทิศตะวันตก ปัจจุบันเกาะกระนับเป็นแดนสวรรค์ของนักดำน้ำและตกปลา ที่นิยมเดินทางไปทำกิจกรรม กันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปดำน้ำดูปะการังส่วนห นึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความชำนาญในการว่ายน้ำ ในช่วงการดำน้ำจึงเหยียบปะการังพังเสียหาย นอกจากนี้ยังถูกชาวบ้านบุกรุกในลักษณะต่าง ๆ ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับความเสียหายไม่ น้อย และสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ พบว่าน่าจะมีการจับสัตว์น้ำโดยเฉพาะเต่าทะเลขนาดใหญ่ กินเป็นอาหารด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังและควบคุมอย่างใก ล้ชิด ก่อนที่เกาะกระแดนสวรรค์จะเสียหายไปมากกว่านี้ !.จาก : เดลินิวส์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #2  
เก่า 24-07-2009
chickykai chickykai is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: จุดเล็กๆในเมืองหลวงของไทย แต่ระเห็จไปทำงานไกลบ้านเล็กน้อย
ข้อความ: 466
Default

โอ้ว น่าเที่ยวมากกกก
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #3  
เก่า 24-07-2009
สายชล's Avatar
สายชล สายชล is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 9,317
Default

ลองไปอ่านเรื่องและชมภาพเกาะกระเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ ะ

http://www.saveoursea.net/boardapr20...hp?topic=393.0
__________________
Saaychol
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #4  
เก่า 29-07-2009
nokkinpeaw's Avatar
nokkinpeaw nokkinpeaw is offline
Member
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
สถานที่: Coastal
ข้อความ: 43
Default

ข้างบนมีป่าชายเลนด้วยเหรอครับ น่าสนใจ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #5  
เก่า 29-07-2009
สายชล's Avatar
สายชล สายชล is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 9,317
Default

ไม่น่าจะเป็นป่าชายเลน.....แต่เป็น ป่าชายหาด (Beach Forest) มากกว่าค่ะ


ป่าชายหาด มีลักษณะดังนี้ค่ะ


ป่าชายหาดเป็นสังคมพืชที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งมีด ินเป็นทรายจัด อากาศมีไอเค็มสูง แต่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง

ในประเทศไทยพบตามชายฝั่งทะเลที่มีหาดทราย ทั้งภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ โดยเฉพาะที่ เกาะตะรุเตา ยังมีป่าชายหาดอันสวยงามสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง ป่าชนิดนี้มีปัจจัยกำหนดค่อนข้างเฉพาะทำให้กระจายขาด เป็นตอน ๆ สลับกับป่าชายเลนและสังคมผาหิน


พรรณไม้ส่วนใหญ่ในป่าชายหาดเป็นพืชทนเค็ม (Halophytes) ทนความแห้งแล้งและภาวะขาดน้ำได้ดี ลำต้นคดงอแตกกิ่งก้านมาก กิ่งสั้น ใบหนาแข็ง ประกอบด้วยไม้พุ่มหนามหลายชนิด พื้นป่ามักโล่งเตียนมีซากใบสนแห้งที่ย่อยสลายช้าปกคล ุมเป็นชั้นหนา กลายเป็นอุปสรรคสกัดกั้นการสืบพันธุ์ของไม้ชนิดอื่น พรรณไม้เด่นที่พบ เช่น สนทะเล สลัดได ข่อย หนามเค็ด ปะปนกับ ยางนา กระทิง หูกวาง และเสม็ด บนหาดทรายสามารถพบผักบุ้งทะเล หญ้าลอยลม และถั่วคล้า เลื้อยรุกล้ำเข้ายึดหาดทรายเพื่อแสดงกระบวนการทดแทนต ามธรรมชาติ รากที่ออกตามข้อของพืชเหล่านี้ ทำให้ยึดทรายได้มั่นคงและเป็นที่ฝากเมล็ดของสน

สำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายหาดจะมีไม่มากชนิดนั ก เนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งแล้งขาดอาหารและน้ำจืด สัตว์ส่วนหนึ่งจึงเคลื่อนย้ายไปมากับป่าบกข้างเคียง เช่น เก้ง หมูป่า กระต่ายป่า ส่วนนกที่พบเห็นเป็นประจำ เช่น เหยี่ยวแดง ไก่ป่า และนกกระปูดใหญ่ เป็นต้น สังคมป่าชายหาดของประเทศไทยได้รับการอนุรักษ์ไว้ค่อน ข้างน้อย ส่วนใหญ่จึงถูกบุกรุกก่อตั้งเป็นชุมชน ท่าเทียบเรือ และแหล่งท่องเที่ยว จนเหลือป่าชายหาดเป็นผืนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นข้อมูลจาก.....http://www.tropicalforest.or.th/p46.htm
__________________
Saaychol
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #6  
เก่า 29-07-2009
nokkinpeaw's Avatar
nokkinpeaw nokkinpeaw is offline
Member
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
สถานที่: Coastal
ข้อความ: 43
Default

ถึงว่าครับ เคยดูภาพเกาะกระจากหนังสือท่องเที่ยวมานาน เห็นแต่โขดผาหินกับชายหาด ไม่เห็นจะมีอ่าวลึกๆ ให้เกิดป่าชายเลนได้ตรงใหน

ป่าชายเลนที่อยู่บนเกาะที่โดดเดี่ยวจากแผ่นดินใหญ่นี ่ น่าสนใจพวกสัตว์ในป่า ว่าจะมีชนิดรายงานใหม่ๆ อยู่
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #7  
เก่า 30-07-2009
ดอกปีบ's Avatar
ดอกปีบ ดอกปีบ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ข้อความ: 759
Default

ได้อ่านและชมภาพเพิ่มเติมแล้วครับ เยี่ยมไปเลยครับพี่สายชล ..
เกาะกระนี่มีเรื่องราวมากมายจริงๆ ทั้งเรื่องราวในอดีตและการทำงานของสมาชิกร่วมกับกลุ่ มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้เห็นภาพการทำงาน การเก็บตัวอย่าง เจ๋งๆจริงครับ
__________________
If we see the hearts of others, peace will follow

You may say I'm a dreamer .. but I'm not the only one: John Lennon
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #8  
เก่า 30-07-2009
สายน้ำ's Avatar
สายน้ำ สายน้ำ is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 20,356
Default

อ้างอิง:
นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผอ.ททท.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า “เกาะกระ” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบูร ณ์มากที่สุดในอ่าวไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่ายังบริสุทธิ์ ในปัจจุบันเกาะกระกลายเป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทางทะเลทั้งชาวไทยและต่างประเทศใฝ่ฝันว ่าในชีวิตจะมีโอกาสสักครั้งที่จะได้ไปเยือนเกาะกระ ดังนั้นหากไม่มีการบริหารจัดการให้ดีและเหมาะสม เกาะกระอาจจะเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจากการที่นักท่อง เที่ยวแห่ไปเที่ยว
ผมอ่านแล้ว เป็นห่วงทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่เกาะกระจริงๆเ ลยครับ หากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่ะก็ ทุกอย่างคงบรรลัยไปในพริบตาแนวปะการังอันสมบูรณ์หนาแน่นอย่างในภาพ คงแหลกเละจากการทิ้งสมอเรือท่องเที่ยวทั้งเล็กและใหญ ่ จนแหลกสลายไปเหมือนแนวปะการังติดหาดที่เกาะนางยวนหรื อเกาะเต่า ซึ่งในอดีตเคยมีแน่นหนาจนไม่สามารถว่ายน้ำผ่านแนวปะก ารังไปขึ้นหาดได้ ผมไม่เชื่อว่าถ้าการท่องเที่ยวบูมขึ้นมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะดูแลได้ทั่วถึง

เอาแค่งานทำความสะอาดเกาะกระที่ผ่านมา น้องคนหนึ่งที่ได้ไปร่วมทำงานได้ตกตะลึงมาแล้วกับวิธ ีการกำจัดอวนของคณะทำงาน ที่แทนที่จะใช้ของมีคมค่อยๆตัดเลาะอวนออกมาจากปะการั ง แต่ท่านเลือกใช้วิธีกระชากลากดึงผืนอวนขึ้นมา ผลก็คือ ไม่ใช่ได้แต่อวนขึ้นมาเท่านั้น ท่านยังได้ยอดของปะการังติดอวนขึ้นมาเป็นจำนวนมากอีก ด้วยทำกันแบบนี้แล้ว จะให้ผมเชื่อหรือว่า เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะสามารถปกป้องดูแลทรัพยากรธรรม ชาติอันสมบูรณ์นี้ได้หากการท่องเที่ยวเข้าไปถึงเกาะก ระ นี่ยังไม่นับถึงเต่าที่จะต้องกระเจิดกระเจิงจนหาที่ว างไข่ไม่ได้อีกด้วยนะครับ


อ้างอิง:
กรมทรัพยากรทางทะเลได้จัดทำแผนอนุรักษ์แหล่งวางไข่ขอ งเต่าทะเลแบบยั่งยืนต่อจากการอนุรักษ์ และเพาะพันธุ์เต่าทะเลเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติที่เกาะม ันใน จ.ระยอง “โดยได้เสนอต่อที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย ทางชีวภาพครั้งที่ 5 ที่ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลเป็น โครงการเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตโลก อนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล และได้เสนอให้เกาะกระเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ประเภทพื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยเกาะกระมีชายหาดที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่มากที่สุด เพื่ออนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลอีกแห่งหนึ่งในเมือ งไทย”
แต่เมื่าอ่านข้างบนนี่แล้ว ก็ใจชื้นขึ้น ขอให้สำเร็จเร็วๆเถอะครับ อย่าปล่อยให้การท่องเที่ยวที่ไร้ความรับผิดชอบเข้าไป ถึงเกาะกระเล๊ย.....

__________________
การเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่รักษ์ทะเลไทยจ้า ....
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #9  
เก่า 30-07-2009
Buibui Buibui is offline
Junior Member
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
ข้อความ: 17
Default

อยากไปๆๆ
ได้ข่าวมาว่าชมรมดำน้ำสงขลาก็จะไป ตอนสิ้นเดือนนี้อ่ะคะ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #10  
เก่า 30-07-2009
สายชล's Avatar
สายชล สายชล is offline
Senior Member
 
วันที่สมัคร: May 2009
สถานที่: Bangkok
ข้อความ: 9,317
Default

เห็นภาพใต้ทะเลที่เกาะกระที่มีฝูงปลาข้างเหลือง ว่ายอยู่เหนือปะการังโต๊ะ....ปะการังเขากวาง ปะการังกิ่งอื่นๆ ที่นำไปลงในเดลินิวส์แล้ว รู้สึกคุ้นตาคุ้นใจมากๆ


สายชลเลยลองมานั่งอ่านและชมภาพเรื่อง หมู่เกาะกระ....แนวปะการังแข็งแห่งความหลากหลาย ที่สายชลนำมาลงทั้งใน SOS และในห้อง Blueplanet ของ Pantip อีกรอบอย่างละเอียด


โป๊ะเช๊ะ.....ภาพที่เดลินิวส์นำไปใช้ เป็นภาพที่สองสายได้ถ่ายไว้ที่เกาะกระและนำมาลงปิดท้ ายเรื่อง หมู่เกาะกระ....แนวปะการังแข็งแห่งความหลากหลาย ทั้งใน SOS และในห้อง Blueplanet ของ Pantip จริงๆด้วย


แต่ท่านผู้สื่อข่าวของเดลินิวส์ (คุณ ไพฑูรย์ อินทศิลา.....ขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม) ท่านไม่ได้ขออนุญาตเราเพื่อนำภาพไปใช้ หรือ อ้างอิงที่มาของภาพ แถมยังตัดชื่อเราที่เป็นเจ้าของภาพออกไปเสียด้วย จนภาพปะการังโต๊ะในภาพแหว่งไป (ทำให้ครั้งแรกนั้นเรามองผ่านไปเฉยๆ เพราะเราจะไม่ถ่ายภาพส่วนสำคัญๆอย่างปะการังโต๊ะให้ข าดแหว่งหายไปอย่างนั้นแน่ๆ)

มาลองเปรียบเทียบภาพของเรากับภาพของเดลินิวส์ดูนะคะ. ...


ภาพของสองสายใน SOS ที่ http://www.saveoursea.net/boardapr20...?topic=393.150

ภาพของสองสายใน Pantip ที่ http://topicstock.pantip.com/bluepla.../E5916729.html
ภาพในเดลินิวส์ ที่ http://www.dailynews.co.th/newstartp...ilight=เกาะกระ
ข่าวของเดลินิวส์เรื่องนี้เป็นข่าวที่มีประโยชน์ หากจะมีการขอนำภาพของเราไปใช้ประกอบเรื่องนั้น เรายินดีจะสนับสนุนเต็มที่ โดยจะขอเพียงช่วยอ้างอิงที่มาของภาพให้เป็นเครดิตกับ SOS และ Pantip ด้วย

หรือถ้าเป็นภาพที่ไปขอจากอาจารย์บอย (ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง) แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เราได้มอบไว้ให้อาจา รย์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแล้ว เราก็จะไม่ติดใจอันใดเลย

แต่การที่เดลินิวส์นำภาพจาก SOS และ Pantip ไปใช้โดยตัดชื่อของเราผู้เป็นเจ้าของภาพออกดื้อๆนั้น บอกตรงๆค่ะว่า....ไม่ชอบ


ขอถามความเห็นพวกเราหน่อย.....เราควรจะทำอย่างไรกับก รณีนี้ดีคะ.....
__________________
Saaychol

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สายชล : 30-07-2009 เมื่อ 15:01
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:49


vBulletin รุ่น 3.8.9
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2017, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด
Ad Management plugin by RedTyger